MELAS – Mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes (mitokondriell sjukdom)

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp. Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i…

Läs mer >>

Metakromatisk Leukodystrofi (MLD)

Diagnosen MLD Adult Metakromatisk Leukodystrofi – vuxenform – ingår i Sällsynta diagnosers…

Läs mer >>

Multisystemic Smooth Muscle Dysfunction Syndrome (MSMDS)

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp. Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i…

Läs mer >>

Myositsjukdomar

Riksförening för myositsjukdomar (inom Reumatikerförbundet) Hemsida E-post Kontaktperson Anneli Dihkan Plommonvägen 25…

Läs mer >>

Morbus Osler (HHT)

HHT Sverige Hemsida Kontakt Kortfattad beskrivning av diagnosen HHT är en ovanlig,…

Läs mer >>

Makrofagisk Myofacit (MMF)

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i…

Läs mer >>

Marshall Smith Syndrome (MSS)

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp. Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i…

Läs mer >>

Multipel epifysär (epifyseal) dysplasi (MED)

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp. Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i…

Läs mer >>

Mitokondriella sjukdomar

Föreningen Mitosverige Föreningen avvecklades den 22 april 2017 Mitokondriella sjukdomar ingår däremot…

Läs mer >>

Mastcellssjukdomar

Mastcellssjukdomar Sverige Föreningen nedlagd, våren 2021 Diagnosen är numera företrädd i fria…

Läs mer >>

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.