I Riksförbundet Sällsynta diagnoser ingår 72 diagnosföreningar med sammanlagt ca 16 000 medlemmar (maj 2024). Här är en lista över våra medlemsföreningar. Dessutom finns en ”fri grupp” i förbundet för personer som inte har någon förening för diagnosen.

A

AMC-föreningen i Sverige
Aniridi Sverige
Apert-föreningen

B

Bota FA!
BWS Sverige – en förening för Beckwith-Wiedemanns syndrom och relaterade tillstånd

C

Cavernöst Angiom Sverige (CASE)
CDH Sverige – Föreningen för medfött diafragmabråck

D

Dravets Syndrome Association Sweden – DSAS

E

EDS (Ehlers-Danlos syndrom) Riksförbund

F

Fabryföreningen i Sverige
FAMY-Norrbotten/Skelleftesjukan

FAMY Västerbotten
Föreningen 22q11
Föreningen AHUS-FFII
Föreningen Esofagusatresi
Föreningen Fragile-X
Föreningen Mitosverige (föreningen nedlagd i april 2017, men nätverk finns)
Föreningen Rett syndrom i Sverige, RSIS
Föreningen Smith-Magenis syndrom

G

H

Hemakromatosförbundet
HHTSVERIGE (Hereditär Hemorragisk Telangiektasi)
HSP–Sverige

I

Iktyosföreningen
Intresseföreningen för Nemalinmyopati

K

Kabukiföreningen Skandinavien
Klinefelternätverket
Kraniofaciala föreningen i Sverige

L

LAM Academy – nätverk för forskning kring LAM – lymfangioleiomyomatos och för stöd till patienter och anhöriga
Lymf Sverige – Förbundet för lymfödem, lipödem och dercum

M

Morbus Gaucherföreningen
Möbius syndromföreningen i Sverige

N

NF-förbundet i Sverige
NOC – Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser
Nätverket för Spinalmuskelatrofi (SMA)

P

Patientföreningen för Duchennes och Beckers muskeldystrofi (DBMD)
Patientföreningen Lymf (grupp Dercum) (hemsida saknas)
PBC-föreningen (PBC Sverige)
PCD Sverige (primär ciliär dyskinesi)
Phelan McDermid Syndrom Sverige (PMSS)
PWS-föreningen i Sverige

R

Riksförbundet Huntingtons sjukdom (RHS)
Riksföreningen för 16 p 11.2 kromosomdeletion och –duplikation (hemsida saknas)
Riksföreningen för CAH
Riksföreningen mot porfyrisjukdomar (RMP)
Riksförening för myositsjukdomar
Riksföreningen för systemisk skleros

S

SCA NetWork
Spin-Off
Svensk Dysmeliförening
Svensk Dystoniförening (SDF)
Svenska Addisonföreningen
Svenska CDG-Föreningen
Svenska Cornelia de lange Föreningen (hemsida saknas)
Svenska ED-föreningen
Svenska Epidermolysis Bullosa Föreningen (SEBF)
Svenska FOP-föreningen
Svenska HPN-föreningen
Svenska Marfanföreningen
Svenska MPS Föreningen
Svenska NCL Föreningen
Svenska Noonanföreningen
Svenska PKU-föreningen
Svenska PS-föreningen
Svenska Sotossällskapet
Svenska Turnerföreningen
Svenska VACTERL-föreningen

T

TSC (Tuberös Skleros Complex) Sverige

W

Willefonden
Williams Syndromföreningen i Sverige
Wilsons förening Sverige (WFS)

X

XLH Svenska Patientföreningen

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.