Sällsynta eldsjälar

Nu lyfter vi alla de eldsjälar som arbetar inom vård, habilitering och forskning. Följ vår kampanj som började på Sällsynta dagen 28 februari 2018 där forskare, läkare, tandläkare och kuratorer berättar om hur det är att arbeta med sällsynta diagnoser.

 

 

Vården för sällsynta diagnoser är fragmenterad och ofta saknas det kunskap om sällsynta diagnoser. Nästan en halv miljon svenskar lever med en sällsynt diagnos och även om varje enskild diagnos är ovanlig är det sammantaget många som har en sådan diagnos. Oftast saknas tillhörighet i vården och patienter, också ofta anhöriga, får själva samordna och möjliggöra god vård.

Men så finns det en del sällsynta eldsjälar där ute som jobbar hårt för att förbättra vården för individer med sällsynta diagnoser. Som arbetar dagligen med patienter inom habilitering eller specialisttandvården, som jobbar och söker pengar för att kunna forska inom området, som ägnar sig åt utbildningsinsatser för barn och föräldrar och som kämpar för att vi ska ha riktlinjer och god vård för sällsynta diagnoser.

Vi delar eldsjälarnas berättelser
Vi vill dela deras berättelser och visa att de, precis som våra medlemmar, ser konsekvenserna av en fragmentiserad vård men också möjligheterna för framtida förbättringar. Vi hoppas att deras berättelser kan inspirera er som jobbar inom området eller har en sällsynt diagnos att fortsätta kämpa, fortsätta dela historier, fortsätta verka för att vården ska bli bättre för alla som har en sällsynt diagnos.

Utdrag som exempel
Här är några utdrag ur våra sällsynta professionsberättelser. Du finner dem i sin helhet nedan i takt med att de publiceras.

Malin Broberg, professor Göteborgs Universitet: ”Föräldrar behöver ofta lägga så mycket tid och ork på att ta reda på och samordna olika insatser att de dräneras på energi och glädje, många behöver gå ner i arbetstid eller blir tyvärr sjukskrivna av stressrelaterade besvär under processens gång”.

Charlotte Willfors, psykolog och forskare Karolinska Institutet: ”Att ge rätt vård och kunna ta tillvara på de resurser som finns hos personer med sällsynta diagnoser, är inte bara av stor vikt för enskilda individer och deras familjer, utan även för samhället i stort”.

Karin Högkil, övertandläkare Eastman Institutet: ”Jag önskar att det i framtiden finns en mottagningsform för barn och ungdomar med sällsynta diagnoser, där både sjuk- och tandvård ingår. Där skulle vi gemensamt kunna undersöka och terapi-planera för att få ett bra helhetsgrepp.”

Läs också

Bild på Lena Lövqvist, Socialstyrelsen

Hej alla Sällsynta liv! Lena Lövqvist är ansvarig för Sällsynta diagnoser på Socialstyrelsen. Hon är den första av våra eldsjälar som de kommande veckorna kommer att berätta om hur deras arbete med sällsynta diagnoser ser ut.

Läs Lenas berättelse och dela gärna!

”Till er som lever utan en Williams vill jag öppna era ögon för den drivkraft som dessa personer och deras närstående besitter. Jag är helt övertygad om att mycket av den utveckling som skett och fortfarande sker inom läkemedel, IT, och hjälpmedel, är sådant som vi idag många gånger tar för självklart, men som vi har ett Sällsynt liv att tacka för.”
Läs mer >>

Bild på Charlotte Willfors, Centrum för Sällsynta Diagnoser Stockholm, vid Karolinska Universitetssjukhuset

Sällsynta liv – från en forskares perspektiv ”Trots att det är vanligt med kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, specifika beteendesvårigheter och psykiatrisk samsjuklighet vid sällsynta syndrom, är okunskapen angående dessa ofta stor.”

Läs Charlotte Willfors berättelse och dela gärna!
Läs mer >>

Bild på Karin Högkil, pedodontist/specialisttandläkare vid Eastmaninstitutet

Att vara specialisttandläkare Denna vecka berättar Karin Högkil om hur det är att arbeta som specialisttandläkare. Läs hennes berättelse!

Karins förbättringsförslag: ”Jag önskar att det i framtiden finns en mottagningsform för barn och ungdomar med sällsynta diagnoser, där både sjuk- och tandvård ingår. Där skulle vi gemensamt kunna undersöka och terapi-planera för att få ett bra helhetsgrepp.
Läs mer >>

Bild på Malin Broberg, professor i psykologi, Göteborgs universitet

Föräldrar dräneras på energi – ett underbetyg åt välfärdssystemet Malin Broberg, professor i psykologi på Göteborgs Universitet, berättar om sitt arbete med personer som har sällsynta diagnoser. Dela gärna!

”Föräldrar behöver ofta lägga så mycket tid och ork på att ta reda på och samordna olika insatser att de dräneras på energi och glädje, många behöver gå ner i arbetstid eller blir tyvärr sjukskrivna av stressrelaterade besvär. Detta är djupt problematiskt och ett underbetyg åt vårt välfärdssystem. Delaktighet handlar om möjligheten för alla, även föräldrar till barn med särskilda behov och deras barn, att vara delaktiga inom samhällets alla områden. Här har vi långt kvar.”
Läs mer >>

Bild på IF-teamet på Habiliteringscenter Liljeholmen, kurator Jenny Rosendahl nr två från högerl

Idag ser vi alldeles för många utmattade föräldrar Denna vecka berättar IF-teamet från Habiliteringscenter Liljeholmen om hur det är att arbeta med sällsynta diagnoser.

”Vi skulle önska att våra familjer hade tillgång till en egen samordnare som kunde hjälpa till med bokningar och samplanering av läkarbesök, myndighetskontakter, habilitering med mera. Idag ser vi alltför många utmattade föräldrar, då det är föräldrarna själva som måste ta initiativet och ansvaret för samordningen av det stöd som barnet behöver.” Läs mer >>

Bild på Barbro Westerholm, riksdagsledamot, Liberalerna

Mitt arbete med sällsynta diagnoser ”Som riksdagsledamot men också som ledamot av Europeiska läkemedelskontrollens (EMA) patient och konsumentråd, där företrädare för organisationer för sällsynta diagnoser finns med, försöker jag förbättra situationen för människor med sällsynta diagnoser.”

Denna vecka berättar riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) om sina insatser för sällsynta diagnoser. Läs mer >>

Bild på Madeleine, läkemedelsföretaget Shire

Behandling hemma gör stor skillnad för livspusslet Madeleine Andersson, ansvarig för patientstödsprogram på Shire, berättar om sitt arbete med Sällsynta diagnoser.

"Som företag vill vi ta en aktiv roll i samarbeten och projekt som sätter patienten i fokus. Ett flertal av de projekt vi gör sker tillsammans med patientföreningar. Det ger mig och mina arbetskamrater möjligheter att bättre förstå de utmaningar som många patienter med sällsynta diagnoser och deras familjer möter i vardagen." Läs mer >>

”Ingen ska behöva kämpa ensam" ”Ingen ska behöva kämpa ensam. Det är en drivkraft jag ständigt återkommer till i mitt arbete.”

Denna vecka berättar Patrik Forslin, socionom och legitimerad psykoterapeut, om sitt arbete på BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter. ”Till oss kommer människor med olika slags fysisk och kognitiv funktionsnedsättning. Vår roll är att utifrån individens önskemål informera, stödja och råda i allehanda frågor som rör livet med funktionsnedsättning.” Läs mer >>

Bild på Hans Winberg, Generalsekreterare i Stiftelsen Leading Health Care

Håll ihop vårdens delar till ett fungerande system Dags för Hans Winberg, generalsekreterare för Stiftelsen Leading Health Care, att berätta om sitt sällsynta liv.

Att slippa splittras upp i ett gäng olika organ i vården, utan ses som en hel människa, det är något dagens organisationssystem inte klarar, menar Hans.

Sådana och många andra utmanande systemfrågor sysselsätter Hans Winberg och gör honom till en sällsynt tankesmed. Läs mer >>

Bild, diskussionspanel, Robert Hejdenberg, som skrivit denna berättelse, längst till höger

Från en godsak till en god sak Robert Hejdenberg, VD för Ågrenska, och med ett förflutet i godisbranschen, berättar om sitt arbete med Sällsynta diagnoser.

”Jag är övertygad om att när vi får till förbättringar för dem som har de mest komplexa och sällsynta behoven, så kommer det också att leda till förbättringar för alla andra med vanligare åkommor.

När vi samarbetar och viljorna till förbättring drar åt samma håll, kommer vi klara av att skapa framtida förutsättningar för ett bättre liv för personer med en sällsynt diagnos och deras familjer.”
Läs mer >>

Bild på Katja Ekholm, Centrum för Sällsynta Diagnoser, vid Karolinska Universitetssjukhuset

Att hitta en sällsynt diagnos, ett dramatiskt minne Katja Ekholm, barnmorska och sjuksköterska vid Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD), på Karolinska tar oss med in i det dramatiska förlossningsrummet, där nya sällsynta liv kommer till världen. ”Hjärtat slår fortfarande för långsamt och huden är blåaktig. Flickan behöver få hjälp med att andas, hon måste få i sig syre. Hon måste bort till akutrummet, där hon kan få vård. Allt går väldigt fort! Pappan är blek, ögonen är rädda. Mamman blundar och gråter.”

Dagens professionsberättelse handlar om de första viktiga ögonblicken i ett liv – viktiga för familjen och för den yrkeskunniga personen i rummet. Ögonblick som håller sig kvar länge.
Läs mer >>

Bild på Riksförbundet Sällsynta diagnosers ordförande Elisabeth Wallenius som den 8 mars 2018 valdes till ny ordförande i Funktionsrätt Sverige

Sällsynt mamma livet ut Elisabeth "Lisa" Wallenius avslutar vår berättelsekampanj om sällsynta professionsliv.

Som för så många har Lisas liv blivit en mix av privat och yrkesliv, tack vare en dotter som öppnade dörrarna till den sällsynta världen.

Lisa, som varit med att skapa Riksförbundet Sällsynta diagnoser och arbetat större delen av sin yrkesbana som förbundsordförande, har gått vidare till nytt viktigt uppdrag – men hjärtat förblir sällsynt!
Läs mer >>

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.