Information till medlem

Information till medlemmarna

Ordinarie förbundsårsmöte 2019
Hämta kallelsen till ordinarie årsmöte 2019

OBS! Handlingarna till årsmötet 2019 publiceras på denna hemsida i början av april.

Ordinarie förbundsårsmöte 2018
Det ordinarie förbundsårsmötet 2018 var lördagen den 21 april.

Årsmöteshandlingarna 2018 finns under rubriken LÄNKAR på denna sida.
OBS! Undertecknade versioner av möteshandlingarna 2018 kommer att finnas på årsmötet. Detta gäller verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt årsredovisningen.

Hämta inbjudan till ordinarie årsmöte 2018

Hämta anmälningsblankett (.doc/word) till ordinarie årsmöte 2018

Hämta anmälningsblankett (.pdf) till ordinarie årsmöte 2018

Hämta reseräkningsblankett (.xls/Excel) till ordinarie årsmöte 2018

Hämta reseräkningsblankett (.pdf) till ordinarie årsmöte 2018

Hämta anvisningar för reseräkningsblankett (.pdf) till ordinarie årsmöte 2018

Hämta kallelse till ordinarie årsmöte 2018

Extra förbundsårsmöte, oktober 2017
Extra förbundsårsmöte söndag 22 oktober 2017, genomfördes i samband med Höstmötet 2017.
Årsmöteshandlingar som bifogats till mötesbekräftelsen
Dagordning för extra förbundsårsmöte 22 oktober 2017 (Bilaga 1)
Reviderade stadgar, utan ändringsmarkeringar (Bilaga nr 2)
Reviderade stadgar, med ändringsmarkeringar (Bilaga nr 3)

Nuvarande stadgar från 2008

Årsmötesprotokoll, ordinarie årsmöte 2017, med det första beslutet om stadgeändring

Ordinarie förbundsårsmöte 2017
Det ordinarie förbundsårsmötet var lördagen den 22 april 2017.

Hämta årsmötesprotokollet 2017

HÖSTMÖTET 2018

Hämta bekräftelsen till Höstmötet 2018

Hämta reseräkning (Excel) till Höstmötet 2018

Ladda ner reseräkning (pdf) till Sällsynta diagnosers Höstmöte 2018

Ladda ner anvisning för reseräkning (pdf)

Hämta inbjudan till Höstmötet 2018

Hämta anmälningsblankett (.doc/word) till Höstmötet 2018

Hämta anmälningsblankett (.pdf) till Höstmötet 2018

Hämta anvisningar för rumsbokning på Höstmötes-hotellet

Höstmötet 2017
Dokumentation

Hämta dokumentation från Sällsynta diagnosers Höstmöte 2017

Hämta sammanställning av grupparbeten på Sällsynta diagnosers Höstmöte 2017

Hämta sammanställning av kommentarer från deltagarna på Sällsynta diagnosers Höstmöte 2017

Hämta SWOT-sammanfattning 2016, bilaga till bekräftelsen för Höstmötet 2017

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »