Information till medlem

Information till medlemmarna

Uppförandekod för verksamma i Sällsynta diagnoser
Om du har ett uppdrag (arbetar) för Riksförbundet Sällsynta diagnoser, ber vi dig läsa vår Uppförandekod

Ordinarie förbundsårsmöte lördag 24 april 2021
Mötet var DIGITALT med Zoom
Hämta årsmötesprotokollet 2021

Årsmöteshandlingarna
– se under rubriken LÄNKAR (på denna sida)

Hämta inbjudan (föreningar/nätverk) till förbundsårsmöte 24 april 2021
Hämta inbjudan (fria gruppen) till förbundsårsmöte 24 april 2021

Hämta kallelse till till förbundsårsmöte 24 april 2021

Extra förbundsårsmöte 17 oktober 2020
Hämta kallelse till extra förbundsårsmöte i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, 17 oktober
Hämta stadgeändringsförslag antaget av ordinarie årsmöte 25 april 2020 (ändringar gulmarkerade). BILAGA 1
Hämta stadgeändringsförslag antaget av ordinarie årsmöte 25 april 2020 (ändringar ej markerade). BILAGA 2
Hämta dagordning för det extra årsmötet. BILAGA 3
Hämta protokoll från det ordinarie förbundsårsmötet 25 april 2020 (se § 10. om stadgeändringen)

Det extra förbundsårsmötet är i anknytning till Höstmötet 17-18 oktober. Se längre ned på denna sida!

Ordinarie förbundsårsmöte 25 april 2020
Hämta årsmötesprotokollet 2020

Hämta inbjudan till det digitala förbundsårsmötet 25 april 2020

Ordinarie förbundsårsmöte 2019
Hämta presentation om EURORDIS Winter School
Tema: ”Scientific Innovation & Translational Research”

Hämta presentation, Ågrenska

Handlingarna till årsmötet 2019 publicerades på denna hemsida 29 mars.

Se rubriken LÄNKAR.

Hämta årsmötesprotokollet 2019

Ordinarie förbundsårsmöte 2018
Det ordinarie förbundsårsmötet 2018 var lördagen den 21 april.

Hämta årsmötesprotokollet 2018

Ordinarie förbundsårsmöte 2017
Det ordinarie förbundsårsmötet var lördagen den 22 april 2017.

Hämta årsmötesprotokollet 2017

Höstmöte 2021 – endast DIGITALT
Höstmötet äger rum lördag 16 oktober kl. 10.00-16.00. Mötet genomförs endast digitalt.

Läs mer om Höstmötet 2021

Hämta programmet för Höstmötet 2021

Höstmöte 2020 – endast DIGITALT
Höstmötet ägde rum helgen 17-18 oktober.

Hämta bekräftelsen till Höstmötet 2020

Hämta slutrapport från rundringning (enkät), bland medlemsföreningarna
(bilaga till Höstmötesbekräftelsen, 17-18 okt. 2020)

Hämta inbjudan till Höstmötet 2020 (utskickad 17 juli 2020)

Höstmötet 2019
Hämta bekräftelse till Höstmötet 19-20 oktober 2019

Hämta inbjudan till Höstmötet 19-20 oktober 2019

Höstmötet 2018
Läs sammanfattning av Höstmötet 2018

Höstmötet 2017
Dokumentation

Hämta dokumentation från Sällsynta diagnosers Höstmöte 2017

Hämta sammanställning av grupparbeten på Sällsynta diagnosers Höstmöte 2017

Hämta sammanställning av kommentarer från deltagarna på Sällsynta diagnosers Höstmöte 2017

Hämta SWOT-sammanfattning 2016, bilaga till bekräftelsen för Höstmötet 2017

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »