Information till medlem

Information till medlemmarna

Ordinarie förbundsårsmöte 2019
Hämta bekräftelsen till ordinarie årsmöte 2019

Hämta kallelsen till ordinarie årsmöte 2019

OBS! Handlingarna till årsmötet 2019 har publicerats på denna hemsida 29 mars.

Se rubriken LÄNKAR.

Hämta inbjudan till ordinarie årsmöte 2019

Hämta anvisningar (.pdf) för reseräkning till ordinarie årsmöte 2019

Hämta anvisningar (.pdf) för hantering av kvitton till reseräkning

Hämta årsmötesprotokollet 2019

Ordinarie förbundsårsmöte 2018
Det ordinarie förbundsårsmötet 2018 var lördagen den 21 april.

Hämta årsmötesprotokollet 2018

Ordinarie förbundsårsmöte 2017
Det ordinarie förbundsårsmötet var lördagen den 22 april 2017.

Hämta årsmötesprotokollet 2017

Höstmötet 2019
ANMÄLNINGSTIDEN ÄR FÖRLÄNGD till måndag 26 augusti

Hämta inbjudan till Höstmötet 19-20 oktober 2019

Hämta anmälningsblankett (word/.docx) till Höstmötet 19-20 oktober 2019

Hämta anmälningsblankett (.pdf) till Höstmötet 19-20 oktober 2019

Hämta anvisningarna för individuell rumsbokning på Höstmötes-hotellet
OBS! Bokningskoden finns endast i den utskickade versionen av rumsboknings-anvisningarna (utskickat 2019-06-20 till föreningarnas kontaktpersoner)

Höstmötet 2018
Läs sammanfattning av Höstmötet 2018

Höstmötet 2017
Dokumentation

Hämta dokumentation från Sällsynta diagnosers Höstmöte 2017

Hämta sammanställning av grupparbeten på Sällsynta diagnosers Höstmöte 2017

Hämta sammanställning av kommentarer från deltagarna på Sällsynta diagnosers Höstmöte 2017

Hämta SWOT-sammanfattning 2016, bilaga till bekräftelsen för Höstmötet 2017

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »