Det finns ett stort behov av patientföreträdare med kunskap och kompetens som kan representera inte bara sig själva, utan framförallt medlemmarna i sin förening eller organisation. Patienternas unika erfarenheter och perspektiv bidrar till nya lösningar och mer jämlik hälso- och sjukvård.

För att en sällsynt vardag ska fungera krävs ett stort antal vård- och samhällskontakter och det ställer stora krav på den enskilde patientens förmåga att kämpa för sina behov och för sin rätt. Och det kräver att vårdprogram och riktlinjer är utformade utifrån verkliga behov.

Därför erbjuder vi på Riksförbundet Sällsynta diagnoser en kostnadsfri digital utbildning för dig som vill vara med och forma framtidens vård – med ett starkare patientperspektiv.

Gör skillnad för dig själv och andra!
Utbildningen tydliggör rollen som patientföreträdare. Du får kunskap och verktyg som utvecklar och stärker dig, både personligen och inför ditt uppdrag som patientföreträdare. Du lär dig att företräda din organisation eller patientgrupp. Det finns också ett stort behov av dig som vill företräda Riksförbundet Sällsynta diagnoser efter utbildningen.

Patientföreträdarutbildningen är helt digital och kan genomföras när du vill och i den takt som passar dig bäst. Du kan pausa utbildningen för att sedan återuppta den där du slutade sist, eller från början.

Så gör du för att gå utbildningen:
Följ länken nedan till utbildningsportalen som drivs av Learnify och skapa en profil.
OBS – vår utbildning är en del av Funktionsrätts utbildningsportal.
Sedan går du till utbildningskatalogen som du kommer åt via en flik i deras sidhuvud.
Bland de utbildningar som erbjuds väljer du Riksförbundet Sällsynta diagnosers patientföreträdarutbildning.
Ta mig till utbildningen (länk till Learnify)

FAQ – Svar på vanliga frågor:

Vad förbinder jag mig till?
Du förbinder dig inte till någonting. Utbildningen ger dig helt enkelt kunskap och verktyg som du får nytta av för dig själv, i ditt arbete i din förening eller på din arbetsplats, likväl som i en potentiell framtid som patientföreträdare. Hur du använder kunskapen och verktygen är helt upp till dig.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen är totalt cirka 60 minuter lång beroende på hur lång tid du väljer att lägga på de delar där du ska svara på frågor. Du kan när som helst pausa utbildningen och sedan starta från där du var eller ta det från början.

Vad kostar det?
Utbildningen kostar ingenting.

Vad händer när jag är klar?
När du är klar med utbildningen är du förhoppningsvis stärkt i din nuvarande roll eller mer förberedd för en framtida roll i en förening eller organisation.

Blir alla som går utbildningen patientföreträdare?
Nej, du blir inte automatiskt patientföreträdare. Det är varje förbund, förening eller patientgrupp som utser vem eller vilka som får mandat att vara deras företrädare. Men genom utbildningen är du mer förberedd för ett uppdrag som patientföreträdare.

Hur gör jag om jag vill bli patientföreträdare för Riksförbundet Sällsynta diagnoser?
Vad roligt att du vill vara vår patientföreträdare. Kontakta oss på
info@sallsyntadiagnoser.se
efter att du har gått utbildningen, så ser vi om det finns plats i den region du tillhör.

För vem är patientföreträdarutbildningen avsedd?
Utbildningen är till för dig som lever med ett sällsynt hälsotillstånd, är medlem i en förening eller ett förbund. Eller så är du beslutsfattare, vårdpersonal eller anhörig med ett stort intresse för dessa frågor och vill lära dig mer.

Vilka är Riksförbundet Sällsynta diagnoser?
Riksförbundet Sällsynta diagnoser är en nationell intresseorganisation för personer som lever med ett sällsynt hälsotillstånd eller en sällsynt diagnos. I huvudsak handlar det om syndromdiagnoser med genetiska orsaker som leder till flera olika funktionsnedsättningar och inte tillhör en större sjukdomsgrupp. Vi påverkar samhällets beslutsfattare för bättre vård, stöd och behandling för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd. Läs mer om förbundet och vad vi gör här.

Måste jag vara medlem i förbundet?
Du behöver inte vara medlem i Riksförbundet Sällsynta diagnoser för att gå utbildningen. Däremot om du vill gå vidare och bli Riksförbundets patientföreträdare ska du vara medlem hos oss. Läs mer om medlemskap i Sällsynta diagnoser här.

Bild, utbildning för patientföreträdare, hösten 2022

Bild från en välbesökt patientföreträdarutbildning i Stockholm, hösten 2022

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.