Tusentals svenskar lever med en sällsynt diagnos (sällsynt hälsotillstånd) som knappast någon känner till. Hjälp oss i vårt arbete för att öka kunskapen om och förbättra vården för dem som har sällsynta hälsotillstånd.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser arbetar för att:

  • alla som lever med ett sällsynt hälsotillstånd och deras närstående 
ska kunna uppnå bästa möjliga livskvalitet under hela livet
  • en effektiv och likvärdig vård
  • stärka diagnosbärarnas egenmakt

Med kraft av våra medlemmar och givare får människor tillgång till vård och behandling och full delaktighet i samhället.

Stöd arbetet för en god vård för sällsynta diagnoser. 

Skicka in formuläret, innan du betalar.
Du kommer få ett referensnummer som ska skrivas in på betalningen.

Skicka in formuläret innan du betalar.
Du kommer få ett referensnummer som ska skrivas in på betalningen.

PlusGiro (90-konto)
90 01 56-1

Bankgiro (90-konto)
900-1561

Swish
1239001561

Från utlandet
Mottagare: Sällsynta diagnoser
PlusGiro (Bank: Nordea)
BIC/Swift: NDEASESS
IBAN: SE35 9500 0099 6018 0900 1561

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.