BILD: Riksförbundet Sällsynta diagnosers förbundsordförande, Maria Westerlund, pressbild

Maria Westerlund, förbundsordförande
Kontaktinfo här, under rubriken PRESS

Bild, Oskar Ahlberg

Oskar Ahlberg, vice ordförande

Styrelsen, Thomas Wahlström, kassör från 25 april 2020

Thomas Wahlström, kassör

Bild på Veronica Edmonds, supleant

Veronica Edmonds, suppleant

Bild på Kristina Gustafsson Bonnier

Kristina Gustafsson Bonnier, ledamot

Bild, Helena Härwell

Helena Härwell, ledamot

Bild, Annalena Josefsson

Annalena Josefsson, ledamot

Bild, Carola Nilsson

Carola Nilsson, suppleant

Bild, Lina Wadenheim

Lina Wadenheim, ledamot

Bild, Birgitta_Termander

Birgitta Termander, suppleant

Riksförbundets förbundsstyrelse består under verksamhetsåret av tio förtroendevalda representanter.

Styrelsen väljs vid förbundsårsmötet i april. Nuvarande styrelse, för perioden april 2023 – april 2024, valdes vid årsmötet 22 april 2023.

Som förbundsordförande valdes Maria Westerlund.

Kontakt med förbundsstyrelsen

Klicka här och skriv ”Till styrelsen” i ämne/ärendemeningen

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.