Sällsynta diagnosers förbundsordförande Maria Montefusco, april 2019

Maria Montefusco, förbundsordförande

Emma Lindsten, vice ordförande

Caroline Åkerhielm, kassör

Daniel Degerman, ledamot

Nette Wermeld Enström, suppleant

Annalena Josefsson, suppleant

Ulf Larsson, ledamot

Alexandra Völker, ledamot

Thomas Wahlström, ledamot

Elisabeth Wallenius, suppleant

Riksförbundets förbundsstyrelse består under verksamhetsåret av tio förtroendevalda representanter.

Styrelsen väljs vid förbundsårsmötet i april. Nuvarande styrelse, för perioden april 2019 – april 2020, valdes vid årsmötet 27 april 2019.

Till ny förbundsordförande valdes Maria Montefusco.

Ny ledamot är Thomas Wahlström.

Kontakt med förbundsstyrelsen

Klicka här och skriv ”Till styrelsen” i ämne/ärendemeningen

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »