Elisabeth Wallenius, ledamot

Ulf Larsson, ordförande

Daniel Degerman, ledamot

Emma Lindsten, ledamot

David Ivarsson, suppleant

Alexandra Völker, suppleant i Sällsynta diagnosers styrelse, från april 2016

Alexandra Völker, suppleant

Bild på Annalena Josefsson, suppleant i styrelsen, april 2018

Annalena Josefsson, suppleant

Bild på Nette Enström, invald i styrelsen, på årsmötet 21 april 2018

Nette Wermeld Enström, suppleant

Bild på Beata Ferncz, invald i styrelsen, på årsmötet 21 april 2018

Beata Ferencz, vice ordförande

Bild på Caroline Åkerhielm, invald i styrelsen, på årsmötet 21 april 2018

Caroline Åkerhielm, kassör

Riksförbundets förbundsstyrelse består under nuvarande verksamhetsår av tio förtroendevalda representanter från förbundets medlemsföreningar.

Styrelsen väljs vid förbundsårsmötet i april. Nuvarande styrelse, för perioden april 2018 – april 2019, valdes vid årsmötet 21 april 2018.

Riksförbundet Sällsynta diagnosers tidigare förbundsordförande, Elisabeth Wallenius, har blivit ordförande i Funktionsrätt Sverige. Därför har hon temporärt frånträtt ordförandeskapet i Sällsynta diagnoser. Elisabeth kvarstår dock som ledamot i förbundsstyrelsen.

Ulf Larsson  är ordförande i Sällsynta diagnoser till nästa ordinarie förbundsårsmöte i april 2019.

Styrelsen har därtill utsett Beata Ferencz till vice ordförande.

Kontakt med förbundsstyrelsen

Förbundsordförande:
ulf.larsson@sallsyntadiagnoser.se

Övriga i styrelsen:
Klicka här och skriv ”Till styrelsen” i ämne/ärendemeningen

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »