Caroline Åkerhielm, förbundsordförande

Maria Westerlund, vice ordförande

Styrelsen, Thomas Wahlström, kassör från 25 april 2020

Thomas Wahlström, kassör

Oskar Ahlberg, ledamot

Bild på Kristina Gustafsson Bonnier, suppleant

Kristina Gustafsson Bonnier, suppleant

Bild, Helena Härwell, suppleant

Helena Härwell, suppleant

Annalena Josefsson, ledamot

Carola Nilsson, suppleant

Bild, Lina Wadenheim, suppleant

Lina Wadenheim, ledamot

Alexandra Völker, ledamot

Riksförbundets förbundsstyrelse består under verksamhetsåret av tio förtroendevalda representanter.

Styrelsen väljs vid förbundsårsmötet i april. Nuvarande styrelse, för perioden april 2022 – april 2023, valdes vid årsmötet 23 april 2022.

Som förbundsordförande valdes Caroline Åkerhielm.

Nya i styrelsen, från den 23 april 2022, är: Kristina Gustafsson Bonnier, Helena Härwell och Carola Nilsson (samtliga är suppleanter).

Kontakt med förbundsstyrelsen

Klicka här och skriv ”Till styrelsen” i ämne/ärendemeningen

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »