Elisabeth Wallenius, ledamot

Ulf Larsson, ordförande

Daniel Degerman, ledamot

Emma Lindsten, ledamot

David Ivarsson, suppleant

Alexandra Völker, suppleant i Sällsynta diagnosers styrelse, från april 2016

Alexandra Völker, suppleant

Bild på Annalena Josefsson, suppleant i styrelsen, april 2018

Annalena Josefsson, suppleant

Bild på Nette Enström, invald i styrelsen, på årsmötet 21 april 2018

Nette Enström, suppleant

Bild på Beata Ferncz, invald i styrelsen, på årsmötet 21 april 2018

Beata Ferencz, ledamot

Bild på Caroline Åkerhielm, invald i styrelsen, på årsmötet 21 april 2018

Caroline Åkerhielm, kassör

Riksförbundets förbundsstyrelse består under nuvarande verksamhetsår av tio förtroendevalda representanter från förbundets medlemsföreningar.

Styrelsen väljs vid förbundsårsmötet i april. Nuvarande styrelse, för perioden april 2018 – april 2019, valdes vid årsmötet 21 april 2018.

Eftersom Sällsynta diagnosers tidigare förbundsordförande Elisabeth Wallenius blivit ordförande i Funktionsrätt Sverige, är Ulf Larsson  ordförande i Sällsynta diagnoser, tills styrelsen tagit beslut om hur arbetet ska organiseras fram till nästa ordinarie förbundsårsmöte i april 2019.

Elisabeth kvarstår dock som ledamot i förbundsstyrelsen.

Kontakt med förbundsstyrelsen

Förbundsordförande:
ulf.larsson@sallsyntadiagnoser.se

Övriga i styrelsen:
styrelsen@sallsyntadiagnoser.se

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »