Sällsynt mitt i livet – ett nytt projekt

De senaste åren har efterfrågan från Riksförbundets medlemmar om möjligheter att träffas diagnosöverskridande vuxit sig allt starkare. En önskan om en passande plattform för att prata om tankar och funderingar kring livet och vardagen. En möjlighet att prata om annat än vårdfrågor. Därför har vi startat projekt Sällsynt mitt i livet.

Allmänna Arvsfonden
Vi är stolta att Allmänna Arvsfonden finansierar det här projektet, men det innebär så mycket mer än att vi får pengar. Arvsfonden är en engagerad projektpartner som har stor erfarenhet av så väl framgångstips som fallgropar. En projektpartner som hela tiden finns med som bollplank och stöd för att vi ska nå våra mål med projektet. Projektet startade i januari 2021 och ska pågå under tre år.

För ökat psykiskt välmående
Projektets arbete syftar till att tillsammans med målgruppen hitta ett antal viktiga, gemensamma teman, och att utforma organiserade diagnosöverskridande träffar med dessa. Teman som är viktiga för dig som är sällsynt mitt i livet. Träffar som kan bidra till att minska ensamhet och minska risken för psykisk ohälsa.

Några av de frågor projektet arbetar med:

– Hur är det att leva mitt i livet och möta vardagen med ett sällsynt hälsotillstånd?
– Kan vi gemensamt hitta lösningar och lära oss av varandras erfarenheter för att underlätta i vardagen?
– Hur hittar vi den bästa formen, formatet och innehållet för träffarna?
– Vilka är de viktigaste ämnena för dessa träffar?
– Hur når vi ut till målgruppen: sällsynta som befinner sig mitt i livet?

Bloggen Sällsynt Mitt I Livet
Projektet har en egen blogg, Sällsynt Mitt I Livet, där det finns ännu mer information. Vi uppdaterar bloggen regelbundet och du kan kommentera, engagera dig och ta kontakt med oss i projektgruppen.


Kontakta  gärna oss i projektgruppen

Vi söker dessutom löpande deltagare till våra testträffar! Tveka inte att höra av dig!

Projektledare Karin Högvall
Mejl: karin.hogvall@sallsyntadiagnoser.se 
Tel: 072 269 62 04

Projektkoordinator Erica Lundström
Mejl: erica.lundstrom@sallsyntadiagnoser.se
Tel: 073 435 48 28

Projektkommunikatör Emma Bohlin
Mejl: emma.bohlin@sallsyntadiagnoser.se 
Tel: 073 429 42 52

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »