Sällsynt mitt i livet – ett projekt för dig som är mitt i livet och lever med ett sällsynt hälsotillstånd

Många medlemmar i Riksförbundet Sällsynta diagnoser har berättat att de vill träffa andra som också lever med något sällsynt hälsotillstånd. Gärna personer med helt andra diagnoser än den man själv har.
”Tänk att bara få ”hänga” med andra och snacka om sånt som inte har med vården att göra. Utan mer om livet i stort, och det här med att vara sällsynt”.
Det här ville vi på förbundet hjälpa till med och arvsfondsprojektet Sällsynt mitt i livet startades. Ofta säger vi nu bara projekt SMIL, till vardags.

Nu har vi, tillsammans med medlemmar och anhöriga, hittat ett sätt att mötas och prata. Formen blev samtalsträffar, där sex olika teman har valts ut. En samtalsledare hjälper till att leda samtalen och olika frågeställningar underlättar samtalen, där deltagarnas eget engagemang är avgörande.

Träffarna bygger på insikten om att erfarenheter och tankar som delas av fler, kan ge både gemenskap, styrka och glädje. Ibland även en viss sorg – med det hör också till livet.

De samtalsträffar som testats hittills, har bekräftat att teman, frågor och diskussioner uppskattas. Deltagare berättar att de känt sig stärkta, stolta och mindre ensamma. En person som varit med på träffarna sa att ”det var det bästa jag gjort”.  Det inspirerar.

Vår förhoppning är att fler vuxna sällsynta ska få chansen att delta på träffar, långt efter att projektet är slut. De behövs och har ett stort värde. Träffar som kan bidra till att minska ensamhet och minska risken för psykisk ohälsa.

Allmänna Arvsfonden
Vi är stolta att Allmänna Arvsfonden finansierar det här projektet. De är också en engagerad projektpartner med stor erfarenhet av så väl framgångstips som fallgropar. En partner som hela tiden finns med som bollplank och stöd, för att vi ska nå våra mål med projektet. Projektet startade i januari 2021 och ska pågå i tre år.

Bloggen Sällsynt Mitt I Livet
Projektet har en egen blogg, Sällsynt Mitt I Livet, där det finns mer information. Vi uppdaterar bloggen regelbundet och du kan kommentera, engagera dig och gärna ta kontakt med oss i projektgruppen den vägen.

Studieförbundet Vuxenskolan
Vi samarbetar sedan hösten 2021 med Studieförbundet Vuxenskolan (SV), som har lång erfarenhet från arbete inom funktionsrättsområdet. Tillsammans med dem vidareutvecklar vi formen och detaljerna för samtalsträffarna som testas sedan första projektåret.


Kontakta projektgruppen

Vi söker även deltagare till våra testträffar! Tveka inte att höra av dig!

Projektledare Karin Högvall
Mejl: karin.hogvall@sallsyntadiagnoser.se 
Tel: 072 269 62 04

Projektkoordinator Erica Lundström
Mejl: erica.lundstrom@sallsyntadiagnoser.se
Tel: 073 435 48 28

Projektkommunikatör Emma Bohlin
Mejl: emma.bohlin@sallsyntadiagnoser.se 
Tel: 073 429 42 52

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »