Sällsynt mitt i livet – samtalsträffar för dig som lever med ett sällsynt hälsotillstånd

Tillsammans med medlemmar har vi utvecklat träffar för samtal oss sällsynta emellan. Samtalsträffar som bygger på insikten om att erfarenheter och tankar som delas av fler kan bidra till gemenskap, styrka och glädje. Med facit i hand och flera omgångar med träffar, både digitala och fysiska, vågar vi påstå att samtalen i Sällsynt mitt i livet är omtyckta och fyller en viktig funktion.

Tidigare deltagare är mycket nöjda
Deltagare har berättat att de känt sig stärkta, stolta och mindre ensamma. De har upplevt en stor igenkänning, trots helt olika sällsynta hälsotillstånd. Samtalen handlar inte om vård och omsorg, utan har fokus på andra vardagsnära frågor. Frågor som är viktiga när man är i mitt i livet.

Det är dessa sex ämnen som tas upp, ett ämne per träff:

  • Att känna sig annorlunda
  • Vad är självkänsla och självförtroende?
  • Livet som ständig expert
  • Relationer till närstående
  • Det är okej att vara ledsen
  • Tankar om min morgondag

Så här fungerar träffarna
En samtalsledare leder samtalen, men det är deltagarnas eget engagemang som bidrar till att samtalen håller i gång. Grupperna är små, med maximalt 8 deltagare. Träffarna pågår 2 timmar, inklusive en paus på 15 minuter. Träffarna är gratis och vi bjuder vi på fika i pausen.

– – – – –   Aktuellt   – – – – –
Digitala samtalsträffar – med start i oktober! – INGA PLATSER KVAR!
Vill du vara sällsynt ihop med andra vuxna sällsynta? Kom och samtala i en liten grupp om livet i vardagen som sällsynt – tag chansen du också!
Startdatum: måndag den 2 oktober
Tid: klockan 18.00- 20.15, med paus.
– Anmälningstiden har löpt ut och gruppen är fulltalig.

Bloggen Sällsynt Mitt I Livet
Projektet har en egen blogg, Sällsynt Mitt I Livet, som uppdateras regelbundet. Där kan du kommentera och se vad som är aktuellt.
Du kan läsa mer om de aktuella träffarna i oktober här.


Bakgrund till att Sällsynt mitt i livet startade

Många medlemmar i Riksförbundet Sällsynta diagnoser har berättat att de vill träffa andra som också lever med något sällsynt hälsotillstånd. Gärna personer med helt andra diagnoser än den man själv har.

”Tänk att bara få ´hänga´ med andra och snacka om sånt som inte har med vården att göra. Utan mer om livet i stort, och det här med att vara sällsynt”.

Det här ville vi på förbundet hjälpa till med och arvsfondsprojektet Sällsynt mitt i livet startades 2021 och pågår till och med 2023. Därefter är vår ambition att resultatet och samtalsträffarna lever vidare.

Vår förhoppning är att fler vuxna sällsynta ska ta chansen att delta på träffar, långt efter att projektet är slut. De behövs och har ett stort värde. Träffar som kan bidra till att minska ensamhet och minska risken för psykisk ohälsa.


Studieförbundet Vuxenskolan

Vi har under projektet utvecklat ett nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV), som har lång erfarenhet från arbete inom funktionsrättsområdet.

Allmänna Arvsfonden
Det är Allmänna Arvsfonden som finansierar projektet. En projektpartner med stor erfarenhet av så väl framgångstips som fallgropar. En partner som hela tiden funnits med som bollplank och stöd, för att vi ska nå våra mål med projektet.


Kontakt med projektgruppen

Projektkoordinator Erica Lundström
Mejl: erica.lundstrom@sallsyntadiagnoser.se
Tel: 073-435 48 28

Projektkommunikatör Emma Bohlin
Mejl: emma.bohlin@sallsyntadiagnoser.se
Tel: 073-429 42 52

Projektledare Karin Högvall
Mejl: karin.hogvall@sallsyntadiagnoser.se
Tel: 072-269 62 04

 

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »