Information till medlem

Medlemsundersökningar

Vi har genomfört ett antal medlemsundersökningar, ända sedan Sällsynta diagnoser bildades. Resultaten av undersökningarna hittar du på denna sida. Vi gör numera undersökningar ca vartannat år, för att få underlag till vårt intressepolitiska arbete. Du som är medlem, och svarar på våra undersökningar, bidrar därför till verksamheten.

Vår senaste medlemsundersökning, 2022
I rapporten ”Sällsynt men inte ovanlig 2022” finns en sammanställning av resultaten från vår senaste medlemsenkät. En slutsats: Tyvärr knappt några förbättringar under de senaste åren. Det betyder att vårdens kunskap om sällsynta hälsotillstånd måste ökas. En nationell strategi behövs för detta område.

Läs mer om medlemsundersökningen 2022.

Läs mer om de regionala delrapporterna i medlemsundersökningen 2022

Medlemsundersökning, Covid-19, 2020
Om följderna av pandemin för dem som har sällsynta diagnoser.

Medlemsundersökningen Fokus på vården, 2017
Om vården för sällsynta diagnoser.

Länkar till dessa medlemsundersökningar, och även äldre undersökningar, finns under LÄNKAR

 

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.