Bli stödmedlem!

 

Genom ett stödmedlemskap visar du ditt engagemang för personer som har sällsynta diagnoser och deras närstående. Som stödmedlem är du medlem i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, även om du inte är med i någon av våra medlemsföreningar.

Som stödmedlem får du vårt nyhetsbrev sex gånger om året, samt ibland även annan information om vår verksamhet, exempelvis Sällsynta dagen som ordnas årligen den sista februari.

 Stödmedlemmar har inte rösträtt och är inte valbara till förtroendeuppdrag inom förbundet. Men om du själv har en sällsynt diagnos eller är närstående till en diagnosbärare som saknar diagnosförening, kan du istället ansöka om medlemskap i vår fria grupp .

Om du är medlem i någon av våra medlemsföreningar, är du redan enskild medlem i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Detta hindrar såklart inte att du även kan välja att bli stödmedlem direkt i Riksförbundet.

 Vill du bli stödmedlem, klicka på denna länk för att betala medlemsavgiften, 100 kr/år.

Bli stödmedlem

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.