Fler databaser om sällsynta diagnoser

Varför saknas information om din diagnos i vår diagnosdatabas?

I vår databas finns endast information om de diagnoser vi organiserar. Men det finns också många andra sällsynta diagnoser än de som är organiserade hos oss, och flera databaser att söka diagnosinformation i. Här är några förslag:

I Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser finns omfattande information om ca 350 diagnoser. Ytterligare diagnosbeskrivningar tillkommer kontinuerligt och texterna uppdateras regelbundet. En del diagnosbeskrivningar är även översatta till engelska.

Socialstyrelsens databas uppdateras av Informationscentrum för ovanliga diagnoser (IOD).

I Orphanets europeiska databas över sällsynta sjukdomar finns information om sällsynta diagnoser på flera europeiska språk, dock inte på svenska.

Rarelinks nordiska samling med länkar till information om sällsynta sjukdomar innehåller länkar till information om sällsynta sjukdomar.

Ågrenska har dokumentationer från sina träffar med personer som har sällsynta diagnoser.

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser (NFSD) har en länksamling per diagnos. Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär. Länkar som bland annat beskriver diagnosen, orofacial hälsa och funktion, nationella resurser, vårdprogram, intresseorganisationer och hur det kan vara att leva med diagnosen.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »