Mitokondriella sjukdomar

Föreningen Mitosverige
Föreningen avvecklades den 22 april 2017

Hemsida

Kortfattad beskrivning av diagnosen
Mitokondrier är små så kallade organeller (organ inne i cellerna). De finns i varierande mängd i nästan alla celler i hela kroppen. Antal mitokondrier i en cell beror på vilken typ av cell det är. Vissa celler innehåller tusentals eller tiotusentals mitokondrier. Antal mitokondrier ökar i cellen när den behöver mycket energi, exempelvis vid fysisk träning.

Mitokondriella sjukdomar är en grupp sjukdomar som alla beror på att mitokondrierna inte fungerar som de ska. När så är fallet kan många olika symtom uppkomma, ibland bara från ett av kroppens organ, men oftast från flera olika organ eller organsystem samtidigt.

Förekomst
I internationell medicinsk litteratur uppskattas att cirka 10 personer per 100 000 har en mitokondriell sjukdom. Det skulle motsvara ungefär 900 personer i Sverige.

Mer information
Socialstyrelsens kunskapsdatabas Ovanliga diagnoser

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »