Curry-Jones Syndrom

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp. Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i…

Läs mer >>

Cavernoma, Kavernom, Kavernöst Angiom/Malformation

Cavernöst Angiom Sverige (CASE) Hemsida Facebook Kontaktperson: Jana Bergholtz Smålandsvägen 41 186…

Läs mer >>

Costellos syndrom

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp. Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i…

Läs mer >>

CAP Myopati

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp. Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i…

Läs mer >>

Coffin-Lowrys syndrom

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp. Förening saknas. Diagnosen är företrädd…

Läs mer >>

Cornelia de Langes syndrom

Svenska Cornelia de lange Föreningen Hemsida Kontaktperson Cecilia Schrewelius E-post: kontakt@cdls.se Kortfattad…

Läs mer >>

Congenital adrenal hyperplasia (CAH)

Riksföreningen för Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) Hemsida E-post cahforeningen1@gmail.com Kontaktpersoner: Kontaktpersoner hittar…

Läs mer >>

Capillary leak syndrom

Förening finns ej ännu Kontaktperson: Kontakt sker via info@sallsyntadiagnoser.se Kortfattat om diagnosen:…

Läs mer >>

Cushings syndrom

Stödföreningen Hypophysis Stödföreningen Hypophysis har lagt ned verksamheten Hemsida E-post info@hypofysis.se Cushings…

Läs mer >>

CATCH 22/22q11-deletionssyndrom

Föreningen 22q11 Hemsida Kontaktperson: Rose Marie Larsson, Norgårdsvägen 17, 430 90 ÖCKERÖ….

Läs mer >>

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.