Capillary leak syndrom

Förening finns ej ännu

Kontaktperson:

Kontakt sker via info@sallsyntadiagnoser.se

Kortfattat om diagnosen:

Capillary Leak Syndrom är en ovanlig och livshotande sjukdom. Dödligheten är hög.
CLS karakteriseras av läckage av plasmaproteiner, vätska genom kapillärväggen, till det extra cellulära rummet ledande till hypoalbuminemi, hemokoncentration, hypovolemi, multipel-organsvikt.
Insjuknandet är ofta akut med hypotension låg urinproduktion och muskelsvullnad.
I de flesta fall kan man påvisa M-komponent.
Attackerna kan pågå i dagar och intervallet mellan dem varierar från några dagar till månader och år.
Utan adekvat intensivvård är mortaliteten hög. Dödsorsaken är då antingen cirkulationkollaps i den initiala fasen eller lungödem i samband med redistributionen.

Orsaken till CLS är inte känd. Män och kvinnor drabbas lika.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.