CAP Myopati

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp.

Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i Riksförbundet Sällsynta diagnosers fria grupp, för diagnosbärare som inte har en förening för diagnosen, samt deras närstående.

Kontakt: info@sallsyntadiagnoser.se

Kortfattad beskrivning av diagnosen
Myopati är en muskelsjukdom som resulterar i muskelsvaghet. CAP myopati är en mycket sällsynt medfödd muskelsjukdom som innebär försvagningar bland annat i ansikts- och andningsmuskulaturen, som följd av kraniofaciala missbildningar och missbildningar i bröstkorgen.

Mer information
Orphanet

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.