Cushings syndrom

Stödföreningen Hypophysis
Stödföreningen Hypophysis har lagt ned verksamheten
Hemsida

E-post info@hypofysis.se

Cushings syndrom

Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen
Sjukdomen kallas även Morbus Cushing. Cushings syndrom orsakas av för hög halt av det kroppsegna hormonet kortisol. Den vanligaste orsaken är behandling med höga kortisondoser under längre tid. I övrigt beror sjukdomen oftast på en hormonproducerande tumör. Tumören är i stort sett alltid godartad men i sällsynta fall elakartad.

Förekomst
Sjukdomen förekommer i alla åldrar och är vanligare hos kvinnor. Sjukdomen drabbar årligen cirka två personer per miljon invånare.

Föreningens verksamhet

Stödföreningen Hypophysis är en stödförening för personer med udda hormonella sjukdomar och deras anhöriga. Genom föreningen kan du få kontakt med andra som har samma ovanliga hypofys-, binjurebarks- eller äggstockssjukdom. Hypophysis har i dag nästan 400 medlemmar, bosatta över hela landet. Hypophysis målsättning är att ge stöd och råd före och efter diagnos av sjukdom. Föreningen vill vara ett stöd i både vardags- och arbetslivet. Ett annat mål är att sprida kunskap om hormonella sjukdomar. Föreningens medlemsblad Aktuellt Hormonellt kommer ut fyra gånger per år.

Informationsmaterial
Stödföreningen Hypophysis

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.