Primär Ciliär Dyskinesi (PCD)

PCD Sverige Hemsida E-post: info@pcdsverige.se Kortfattad beskrivning av diagnosen Primär Ciliär Dyskinesi…

Läs mer >>

PBC – Primär biliär cholangit

PBC Föreningen Hemsida Kontaktperson: Renate Brucker Bergavägen 7 A 184 31 ÅKERSBERGA…

Läs mer >>

Pitt-Hopkins syndrom (PTHS)

Pitt-Hopkins Sverige (föreningen har lagts ned)   Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen Pitt-Hopkins…

Läs mer >>

Parry-Romberg syndrom

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp. Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i…

Läs mer >>

Primärt hereditärt lymfödem typ 1

Se Milroys sjukdom

Läs mer >>

Pontine tegmental cap dysplasia (PTCD)

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp. Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i…

Läs mer >>

PKU (Föllings sjukdom)

Svenska PKU-föreningen Hemsida Kontaktpersoner: Marcus Strandepil. E-post marcus.strandepil@pku.se Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen…

Läs mer >>

Prader-Willis syndrom (PWS)

PWS-föreningen i Sverige Hemsida Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen Prader-Willis syndrom orsakas av…

Läs mer >>

Paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH)

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp. Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i…

Läs mer >>

Perisylviärt syndrom (BPP, CBPS)

Synonymer: Bilateral Perisylviär Polymikrogyri (BPP), Kongenitalt Bilateralt Perisylvärt syndrom (CBPS), Worster-Drought syndrom…

Läs mer >>

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.