Pontine tegmental cap dysplasia (PTCD)

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp.

Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i Riksförbundet Sällsynta diagnosers fria grupp, för diagnosbärare som inte har en förening för diagnosen, samt deras närstående.

Kontakt: info@sallsyntadiagnoser.se

Kortfattad beskrivning av diagnosen
Pontine tegmental cap dysplasia (PTCD) kännetecknas bland annat av utvecklingsstörning, hörselnedsättning, ataxi, talsvårigheter, svårigheter att äta och svälja samt ansiktsförlamning.

Mer information
UW Medicine

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.