Nyheter

FOKUS Patient:s konferens om personcentrerad vård – nu på YouTube!

Datum: 2023-11-29 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 16:33

Bild, Fokus Patient 2023, Stephanie Juran

Missade du när vår kollega Stephanie Juran (bilden) pratade om personcentrerad vård och varför den är så viktig för alla som lever med sällsynta hälsotillstånd? Nu kan du titta på hennes föreläsning i efterhand.

Klicka här för att komma till inspelningen. Efter ungefär tre minuter börjar Stephanies presentation. OBS – på engelska!

Personcentrerad vård – vad handlade konferensen om?
Det har pratats mycket om personcentrerad vård de senaste åren. Jag som person ska stå i centrum, med mina behov, förmågor, önskemål och värderingar. Att ta detta bredare perspektiv och se hela individen är särskilt viktigt vad gäller sällsynta hälsotillstånd, där individen ofta har stor kunskap om den egna diagnosen.

Men hur?
Men förändringen mot ett nytt förhållningssätt är svårt att uppnå. Under konferensens gång plockades upp många utmaningar som följer med. Några nämns här:
• Hur vet vi vad som är bra för individen?
• Hur kan nya och mycket avancerade behandlingsmetoder vara nära individen?
• Hur kan personen stå i centrum, när vården arbetar i ”stuprör”, det vill säga många specialister som – var för sig – fokuserar på enstaka organ?
• Hur kan AI – artificial intelligence – bidra till bättre personcentrerad vård?

Vad är FOKUS Patient?
FOKUS Patient är en plattform för digitala och fysiska möten, för att samla alla intressenter på samma arena med intresse för vårdfrågor och life-science, där patientperspektivet får en framträdande roll. För mer information se FOKUS Patients hemsida.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.