Nyheter

Inför EU-valet: Använd din röst, annars gör någon annan det!

Datum: 2024-04-29 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 13:19

EU-flaggan

Den 9 juni går Europa till val. EU-valet uppfattas ofta som mindre viktigt än valet till Sveriges riksdag, regioner och kommuner och har ett lägre valdeltagande. Besluten som fattas i EU är dock viktiga, eftersom de utgör ramar och lagar som sedan nationella och regionala beslut utgår ifrån.

När det gäller personer med funktionsnedsättning ligger valdeltagandet lägre än för befolkningen som helhet. Detta kan förstås ha flera orsaker, men en av dem är att tillgängligheten kring val, både inför och själva röstandet, inte alltid är tillfredsställande. Fredagen den 3 maj anordnas en halvdag med information om ökad tillgänglighet inför EU-valet.

Din sällsynta röst är viktig
En sak är dock oerhört viktig att komma ihåg: Om inte du använder din röst, kommer den inte att synas när summeringen sker. Då kommer andras röster ta större plats. För att trygga demokratin och allas lika rättigheter är det därför av största vikt att gå till valurnan i EU-valet, också för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd.

Frågor om funktionsrätt, inkludering, och allas lika värde lyfts av Funktionsrätt Sverige och deras europeiska forum European Disability Forum (EPF).

De mer specifika sällsynta frågorna driver vi på Riksförbundet genom vår europeiska samarbetsorganisation EURORDIS. Det handlar om fortsatt överlevnad för de europeiska referensnätverken och deras implementering i hälso- och sjukvårdssystemen, om en gemensam sällsynt handlingsplan i EU och givetvis om datadelning och stärkt tillgång på läkemedel.

Ökad tillgänglighet inför valet
Alla som lever i Sverige påverkas av beslut som fattas i EU-parlamentet. Därför är det så viktigt att alla har möjlighet att rösta i EU-valet. Oavsett vem du är eller vilka förutsättningar du har, kan du bidra till att forma vår gemensamma framtid.

Nu går flera myndigheter ihop i en gemensam satsning för att göra det lättare för fler att gå och rösta.
Vill du veta mer om detta är du välkommen att ta del av en webbsänd halvdag, fredagen den 3 maj kl 10.00-12.30.

Anmälan
För mer information och anmälan, klicka här.

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.