Nyheter

Samarbete 2024: Föräldraskap på lika villkor

Datum: 2024-03-18 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 8:39

Allmänna Arvsfondens logotype

Ensam är inte alltid stark, det vet inte minst vi som arbetar inom det sällsynta området, där vi ofta tvingas kämpa på egen hand. Riksförbundet Sällsynta diagnoser gör så gott det går, för att förbättra förutsättningarna för människor som lever med sällsynta hälsotillstånd. Men vi har inte tillräckliga resurser för att nå fram så snabbt som vi vill och på alla de områden där det behövs. Därför är det så glädjande och inspirerande att få ingå i sammanhang med andra organisationers arbeten. Organisationer och arbeten som delar vår värdegrund och som också syftar till att öka stöd, frihet och rättigheter för personer som lever med funktionsnedsättningar, där det sällsynta förstås ingår.

Vi är därför stolta att Riksförbundet Sällsynta diagnoser inom kort kommer ingå i inte mindre än tre sådana sammanhang. Tre olika arvsfondsprojekt som samtliga navigerar bland våra medlemsgrupper, men med lite olika teman och utgångspunkter. Det är dags att presentera:

”Föräldraskap på lika villkor”

och ge ordet till projektledare Hanna Öfors:

Vad heter projektet?
Projektet heter (tillsvidare) ”Föräldraskap på lika villkor”

Vem/vilken/vilka organisationer driver projektet?
Projektet är ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU. Formell projektägare är Funktionsrätt Sverige, men båda organisationerna kommer att ha anställda inom projektet.

Vad syftar projektet till/vad går det ut på?
Projektets syfte är att öka den reproduktiva hälsan hos personer med fysisk (i bred bemärkelse) funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Detta kommer vi att göra genom att ta fram en webbutbildning i två steg. Den första grenen (som kommer att vara fokus under år 1) riktar sig till personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning och den andra grenen (som kommer att tas fram under det andra projektåret) riktar sig till personer som möter dessa individer i sin profession. Utöver detta kommer vi under andra projektåret inleda dialog med makthavare som kan påverka (och förbättra) förutsättningarna för jämlika förutsättningar för reproduktiv hälsa.

Hur ser samarbetet med Riksförbundet Sällsynta diagnoser ut i projektet?
Kort sagt kan ni i stor utsträckning vara med och påverka hur er inblandning ser ut. Det vi främst vill i nuläget är att ni är med och arbetar för att projektet ska få spridning och nå så många som möjligt i målgruppen. Ett konkret exempel kan vara att sprida till era medlemmar när vi söker personer som vill ingå i en ideell grupp av kursutvecklare, som ska vara med och mejsla ut vilken kunskap som ska finnas i utbildningen och hur den ska paketeras.

Hur länge ska projektet pågå?
Projektet är tvåårigt och kommer att pågå från och med 1 mars 2024 till och med 28 februari 2026.

Var får jag veta mer?
Vi kommer att gå ut med en annons för att rekrytera en projektledare. så fort vi fått det skriftliga bifallsbeslutet. Ni får gärna vara med och sprida den. Vidare information om projektet kommer framgent att publiceras på Funktionsrätt Sveriges och RFSU:s respektive hemsidor.

Hanna Öfors, projektledare Funktionsrätt Sverige

Fortsättning följer

I nästa nyhet, som publiceras om ca en vecka, presenteras ytterligare ett motsvarande samarbete 2024: Parasportskolan.

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.