Nyheter

Använd din röst, annars gör någon annan det

Datum: 2024-05-30 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 11:34

Använd din röst, annars gör någon annan det!

Den 9 juni går Europa till val. Besluten som fattas i EU är viktiga, eftersom de utgör ramar och lagar som sedan nationella och regionala beslut utgår ifrån. Redan nu kan du förtidsrösta.

När det gäller personer med funktionsnedsättning ligger valdeltagandet lägre än för befolkningen som helhet. En orsak är att tillgängligheten kring val inte alltid är tillfredsställande. Valmyndigheten kan upplysa om tillgänglighet kring EU-valet.

Och trots extra krångel för oss som lever med någon form av funktionsnedsättning: En sak vill jag lyfta som är oerhört viktig att komma ihåg: Om inte du använder din röst, kommer den inte att synas när valet är över. Då kommer andras röster ta större plats. För att trygga demokratin och allas lika rättigheter är det därför av största vikt att gå till valurnan i EU-valet också för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd.

Malin Grände

Bästa hälsningar
Malin Grände
Verksamhetschef
Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.