Nyheter

Vi gratulerar Christina Renlund till Solstickepriset 2022!
 Och tackar varmast för gåvan!

Datum: 2023-02-07 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 11:59

Bild: Christina Renlund (till vänster) tar emot Solstickepriset 2022. Foto: Staffan Renlund.

För varje tändsticksask med ”Solstickepojken” som säljs, går en del av pengarna till Stiftelsen Solstickan. Varje år sedan 1986 delar stiftelsen ut ett pris till personer som med engagemang arbetat för att med ökad kunskap förbättra barns och äldres livsvillkor. 2022 års Solstickepris tilldelades leg. psykologen och psykoterapeuten Christina Renlund (bilden, till vänster) för hennes arbete inom det sällsynta området. Riksförbundet Sällsynta diagnoser ber att få framföra sina varmaste gratulationer!

Motiveringen löd:
”Christina Renlund tilldelas 2022 års Solstickepris för sina insatser för barn och unga med sällsynta diagnoser/funktionsnedsättningar och deras familjer. Hon har också särskilt uppmärksammat syskon. Christina har även enträget arbetat med hur vi kan hjälpa barn och familjer att berätta och framför allt hur vi kan bli bättre på att lyssna till och prata med barn. Hon har byggt kunskap från det barn, syskon och anhöriga själva säger och skrivit ett flertal böcker i området. Böcker som på så sätt givit röst åt dem som sällan hörs.”

Medverkade vid vårt Höstmöte
Detta djupa engagemang fick alla som deltog på Riksförbundet Sällsynta diagnosers senaste Höstmöte ta del av. Christina Renlund besökte oss då, och inspirerade medlemmar och föreningar.

”Jag är glad, rörd och hedrad”
Ur Christinas tacktal:
”Stiftelsen Solstickan: Stort Varmt Tack. Jag är glad, rörd och hedrad över priset och att priset lyfter fram barn och unga med sällsynta diagnoser/funktionsnedsättningar och deras syskon, föräldrar och anhöriga. Ett område som jag har varit och är passionerat intresserad av. Att tilldelas Solstickepriset är överrumplande och överraskande och mest av allt gläds jag åt att få ge pengar vidare till verksamheter i området, det blir högtidsstunder.”

Hela talet går att läsa här:
Solstickepriset 2022_Tacktal (solstickan.se)

Prissumman delad mellan Sällsynta diagnoser och Ågrenska
Av de 150 000 kronorna som prissumman består av går 37 500 kr direkt till pristagaren.

Pristagaren får sedan välja ändamål att skänka återstoden av pengarna till. Enligt pristagarens vilja, delar hon summan mellan Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Ågrenskas syskonverksamhet.

”Det är fantastiskt hedrande och roligt att få ge prispengar vidare till er på detta sätt”, säger Christina Renlund.

Christina Renlund har använt en del av pengarna för att trycka upp boken ”Doktorn kunde inte riktigt laga mig”, som också lyftes under Riksförbundet Sällsynta diagnosers höstmöte.

Öronmärkt summa
Riksförbundet Sällsynta diagnoser kommer, i dialog med Christina Renlund, besluta vad pengarna ska användas till.

”Även om Christina så generöst skänker pengarna utan förbehåll, ligger det nära till hands att få använda summan inom något av de områden Christina Renlund verkar”, menar Malin Grände, kanslichef på förbundet. ”Vi ser helst att vi öronmärker summan, så både vi och Christina vet vad just dessa pengar används till. Och förstås att vi har en dialog med Christina så att det blir så bra som möjligt”, tillägger Malin.

”Varma hälsningar, det här är överrumplande, kul och fantastiskt och jag vet att ni kommer att använda pengarna på bästa sätt”, säger Christina Renlund.


Relaterad information
Läs mer om Christina Renlund och Solstickepriset här.

Böcker av Christina Renlund:
Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk; tillsammans med journalisten och författaren Mustafa Can och professor Thomas Sejersen (Rädda Barnen 2004)
Doktorn kunde inte riktigt laga mig (Gothia Förlag 2007, Vulkan 2023)
Litet syskon – Om att vara liten och ha en syster eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning (Gothia Förlag 2009)
Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk – tio år senare. Christina Renlund, Mustafa Can, Thomas Sejersen. Foto Pieter ten Hoopen (Gothia fortbildning, 2015)
Du får väl säga som det är (Vulkan 2018)

Solstickepriset
Solstickepriset har delats ut sedan 1986. Priset går vartannat år till någon i området barn, vartannat år till äldreområdet. Bland tidigare pristagare finns till exempel, från äldreområdet, Barbro Westerholm och Ingmar Skoog. I barnområdet Hugo Lagercrantz, Lars H Gustafsson och Lena Nyberg.

Tidigare pristagare (solstickan.se)

Foto: Staffan Renlund

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.