Tips, råd och verktyg som stöttar dig i vården

Utmaningarna för personer med sällsynta diagnoser är många. Detta är något våra medlemmars berättelser vittnar om. Samtidigt har många berättat hur man lyckas få igenom viktiga saker. Denna samlade kunskap vill vi nu dela bredare.

Här hittar du tips, råd och verktyg baserat på upplevelser och erfarenheter av andra som har en sällsynt diagnos. Det finns hur mycket som helst som vi skulle behöva prata om, men här har vi valt ut några av de områden som ni medlemmar beskrivit som de allra viktigaste för att få en så bra vård som möjligt.

Hitta specialist

En person inom vården som har kunskap om den sällsynta diagnosen.

 • Svårigheter våra medlemmar upplever

  Det är svårt för många med sällsynta diagnoser att hitta rätt specialistvård. Många diagnoser är så sällsynta att det inte ens finns specialistläkare i Sverige eller Europa. Utan rätt kompetens kan man få rekommendationer som är felaktiga, eller så vågar vårdpersonalen inte göra någonting alls. Ofta känner man sig både ensam och förvirrad i jakten på någon som kan mer om ens diagnos.
  Men det är självklart väldigt viktigt att få den experthjälp man behöver och det kan vara värt att kämpa för.

 • Skyldigheter vården har

  Enligt svensk lag ska hela befolkningen erbjudas bra vård på lika villkor. Som patient ska du få sakkunnig hälso- och sjukvård av god kvalitet som stämmer överens med vetenskap och beprövad erfarenhet. Du ska också få information om möjligheten att välja behandlingsalternativ, till exempel i annat landsting och utomlands. Har man en kronisk sjukdom anses kunskapsbaserad vård extra viktig.
 • Vad du kan förvänta dig

  Sannolikheten att en specialist på den sällsynta diagnosen finns i din sjukvårdsregion är låg. Centrum för Sällsynta diagnoser (se tips nedan) kan hjälpa dig att hitta specialist för din sällsynta diagnos. Finns det ingen i Sverige kan du försöka hitta en specialist inom det område/organsystem som drabbas svårast av den sällsynta diagnosen, och som du kan bygga upp en bra vårdrelation med.

Tips om hur du kan gå tillväga

 • För att få hjälp med att hitta en specialist kan du kontakta ett av sex centrum för sällsynta diagnoser (CSD) som finns vid följande universitetssjukhus i Sverige: Göteborg, Lund, Linköping, Stockholm, Umeå och Uppsala-Örebro. Kontaktinformation till dessa CSD hittar du längre ned på sidan.
 • Varje CSD samarbetar med ett antal expertteam för sällsynta diagnoser vid sitt universitetssjukhus. Sammanlagt finns det expertteam för ett 90-tal sällsynta diagnoser i Sverige. Ett expertteam kan vara specialiserat på en sällsynt diagnos, till exempel Sturge-Weber syndrom, eller på ett helt område, till exempel sällsynta neuromuskulära sjukdomar. Tyvärr är inte alla sällsynta diagnoser representerade i expertteam än. Du hittar en översikt över alla expertteam sorterade efter diagnos på sidan "CSD i samverkan". Se länk längre ned på sidan.
 • För att bättre förstå hur expertteamen ska hjälpa dig, hittar du länken till ett dokument med deras målsättning längre ned på sidan.
 • För att komma till en specialist behöver du en remiss. Även om det finns möjlighet att du skriver en så kallad egenremiss, rekommenderas det ändå att din remiss är väl förankrad inom primärvården. Anledningen är att det är primärvården som kommer att ta emot resultat av specialistundersökningar och som behöver gå vidare med dessa resultat. Mer information om egenremiss hittar du längre ned på sidan.
 • Du har rätt att få en remiss till annan sjukvårdsregion ifall det finns specialistläkare eller expertteam för din sällsynta diagnos där. Eftersom en sådan remiss är dyrare kan vården vara tveksam att tillgodose ditt önskemål.
 • Anser du att primärvården inte tillgodoser dina behov och önskemål kan du kontakta enhetschefen eller patientnämnden för hjälp. Mer information hittar du på www.1177.se (länk lite längre ned på sidan). Kom ihåg vårdens skyldigheter och att du får kräva det du har rätt till.
 • Har du kontakt med ett flertal specialister kan det vara bra att sammanställa en pärm där du samlar uttalanden från varje specialist du besöker. Be specialistläkaren om att få en kort beskrivning av de viktigaste punkterna gällande din diagnos inom just hens specialitet. Anpassa mallen ”diagnospärm” lite längre ned på sidan efter dina behov.
 • Finns det ingen specialist för din sällsynta diagnos i Sverige, kan du försöka hitta en specialist inom det område/organsystem som påverkas mest av den sällsynta diagnosen. Försök att hitta någon som är intresserad av att lära sig mer om den sällsynta diagnosen.
 • Även om det inte finns en specialist eller ett expertteam kan det ändå finnas vårdprogram för din sällsynta diagnos i en annan sjukvårdsregion. Kontakta din patientförening eller Centrum för sällsynta diagnoser (se längre ned på sidan) och fråga om det finns ett vårdprogram för din sällsynta diagnos.
 • Hittar du ingen specialist eller ett expertteam är det extra viktigt att försöka samla kompetens om din diagnos, och få till kontinuitet genom att lägga upp ett vårdprogram eller en vårdplan. Prata om det med den vårdkontakt du har bäst relation till. För mer information om vad en vårdplan är, kolla vår vårdtips om ”vårdplan” längst upp på denna sida.
 • Europeiska referensnätverk (ERN) är under uppbyggnad och ska i framtiden erbjuda en teknisk lösning för virtuella möten mellan specialistläkare inom sällsynta diagnoser från hela Europa. Det är tänkt att din specialistläkare inom sällsynta diagnoser kan kontakta andra experter i Europa, för att se över din individuella diagnos och behandling. Mer bra information hittar du till exempel på hemsidan CSD i samverkan. Se länk längre ned på sidan.

Mer bra information


Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.