Nyheter

Svara på vår medlemsundersökning, svaren är utgångspunkten för vårt arbete

Datum: 2021-12-01 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 12:16

Infografik, medlemsundersökning 2018

Riksförbundet Sällsynta diagnoser genomför en undersökning bland medlemmarna. Svaren är de fakta vi bygger förbundets verksamhet på. Följaktligen blir de utgångspunkten för vårt intressepolitiska arbete. Medlemmarnas svar på enkätfrågorna är därför mycket viktiga och avgörande för att vi ska kunna skapa förändringar för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd.

Därför hoppas vi att du som är medlem i Sällsynta diagnoser har möjlighet att svara när du i början av december får mejlet med enkätlänken. Länken är personlig och dina svar hanteras konfidentiellt. Enkäten tar ca 30-60 minuter att besvara. Det är möjligt att pausa medan du gör enkäten, spara och fortsätta senare.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser tar hjälp av marknadsundersökningsföretaget Stoswe i detta uppdrag. Svaren samlas in helt anonymt och ingen kommer kunna se vem som svarade vad. Resultatet redovisas sedan i en rapport där dina och andra medlemmars svar är sammanslagna.

Svarstiden ÄR FÖRLÄNGD till 21 december.

Om du är medlem i Sällsynta diagnoser, men inte fått undersökningsmejlet
Mejlet om undersökningen, med enkätsvarslänken, skickas till medlemmar som har e-postadress i Sällsynta diagnosers medlemssystem. Vi har dock inte e-postadresser till alla medlemmar och därtill är en del adresser felaktiga. Även om du är medlem hos oss, kan det därför hända att du inte fått mejlet om medlemsundersökningen.

Dessutom gör vi SMS-utskick om undersökningen, som komplement.

Om du inte sett undersökningsmejlet, titta först i mappen för skräppost (Spam). Om det inte finns där, mejla oss på:

info@sallsyntadiagnoser.se

Skriv då ditt namn och vilken av våra medlemsföreningar du är med i, eller fria gruppen; så får du en enkätlänk.

Om undersökningen
I undersökningen vänder vi oss till personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående. Givetvis värdesätter vi också andra personers kunskaper och åsikter om de sällsynta frågorna, men det blir i annat sammanhang. Har du frågor om medlemsundersökningen och dess syfte, är du välkommen att kontakta oss på infoadressen.

Tekniska problem
Vid eventuella tekniska problem kring undersökningen, är du välkommen att kontakta Stoswe, Peter Annerbäck:

peter@stoswe.se

Tack för din medverkan!

Relaterad information
Vår föregående stora medlemsundersökning, publicerad 2019 (bilden)

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.