Lymfödem

Lymf Sverige, Förbundet för Lymfödem, Lipödem och Dercum Hemsida Facebook Kontaktperson IngMarie…

Läs mer >>

Loeys-Dietz syndrom (LDS)

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp. Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i…

Läs mer >>

Lymphoedema congenital

Se Milroys sjukdom

Läs mer >>

Linjär Sklerodermi

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp. Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i…

Läs mer >>

Lymfangioleiomyomatos (LAM)

LAM ACADEMY Sverige LAM Academy är ett samarbetsprojekt för diagnosen Lymfangioleiomyomatos, LAM,…

Läs mer >>

Laurence-Moon-Bardet-Biedls syndrom (LMBB)

Nätverk finns för LMBB. Kontaktperson: Anna-Lena Päkkilä, e-post anna-lena.pakkila@telia.com Kortfattad beskrivning av…

Läs mer >>

Lebers hereditära optikusneuropati (LHON)

LHON Eye Society Hemsida Kontaktperson: Helena Lindemark E-post: helena.lindemark@gmail.com Telefon: 076-555 74…

Läs mer >>

Leukodystrofi (MLD)

Svenska Leukodystrofiföreningen Kontaktperson: Maritha Larsson, e-post ma-larsson@hotmail.com Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen Metakromatisk…

Läs mer >>

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »