Lymfödem

Lymf Sverige, Förbundet för Lymfödem, Lipödem och Dercum

Hemsida

Facebook

Kontakt
info@lymfsverige.se

Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen

Lymfödem

Lymfödem är en kronisk sjukdom som ger svullnad i lymfsystemet på grund av svaghet, skada eller sjukdom som innebär att kroppen inte klarar av att transportera bort tillräcklig mängd lymfa från vävnaden.

Primärt lymfödem orsakas av medfödd underutveckling eller svaghet i lymfsystemet. Det förekommer framförallt i benen. Ett sekundärt lymfödem uppstår genom att ett normalt lymfsystem skadas genom trauma, operation, strålbehandling, sjukdom, övervikt eller infektion. Den vanligaste orsaken är behandling av cancer med kirurgi och strålning.

Lymfödem kan uppstå allt ifrån några månader efter operation eller strålbehandling till flera år senare. Symtomen är ökad trötthetskänsla, tyngdkänsla och spänningskänsla i den drabbade kroppsdelen.

Sök hjälp så snart som möjligt eftersom det är lättare att behandla lymfödemet i ett tidigt skede. Om lymfa stannar kvar i vävnaden kan nybildning av fettvävnad ske som inte går att behandla med traditionell lymfödembehandling. Ett alternativ kan då vara fettsugning. Den vanligaste metoden att diagnostisera lymfödem är med lymfscintigrafi via remiss av din läkare.

Lipödem

Lipödem är  en kronisk, troligen ärftlig, störning i fettväven, i de mindre lymf- och blodkärlen. Sjukdomen drabbar främst kvinnor och uppstår oftast vid en hormonell förändring, som pubertet, graviditet, klimakteriet, stress eller efter ett trauma. I nuläget är det få som kan polikliniskt diagnosticera. Lipödem är inte någon fettdepå som beror på övervikt men viktvariationer har emellertid negativ inverkan. Hård träning och bantning påverkar inte heller och kan försämra sjukdomen. Lymfscintigrafi är normal vid lipödem. Eftersom orsaken inte är klarlagd, feldiagnosticeras lipödem ofta som fetma eller lymfödem.

Några tecken på lipödem är att fötterna är inte drabbade, fettvävnaderna stannar vid vristerna. Det gör ont när du drar längs med skenbenet. Du är smärtkänslig i de drabbade områdena och får lätt blåmärken.

Hur kan sjukdomen lindras? Lymfterapi med kompression för att förhindra cellernas tillväxt och för att hjälpa det ansträngda lymfsystemet. Djupandning och rätt andningsteknik skapar en bättre energiförbränning i kroppen och ger maximal syretillförsel till alla celler i kroppen. Fettsugning tar bort smärtan men även bidrar till mindre höft- och knäbesvär och ger möjlighet att röra sig.

Dercum

Denna sjukdom är autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunförsvaret angriper den egna vävnaden, med sina många övriga tillstånd. Därmed ställs det krav på en helhetssyn från den undersökande läkaren.

Dercums sjukdom drabbar framförallt kvinnor och innebär att patienten utvecklar mycket smärtsamma fettknölar i underhuden. Smärtan delas upp i två olika typer, ytlig somatisk (kroppslig) smärta som främst beror på skador på huden eller andra ytliga vävnader. Det ger patienten djup somatisk smärta med dov, värkande, svårlokaliserad smärta som är mer ihållande. Den kan blockeras med till exempel morfin eller injektioner av kortison. Vid framskriden sjukdom kan skelettvärken bli så svår att man har behov av rollator eller rullstol.

Orsaken till besvären är ännu okänd, därmed saknas också effektiv behandling. Studie genomförs nu (2019) på Huddinge Akademiska Vårdcentral och deras hypotes är att det kan finnas en genetisk orsak och forskar kring behandling i framtiden. De startar nu den första Dercum-mottagningen i världen.

Föreningens verksamhet
Lymf Sverige, Förbundet för Lymfödem, Lipödem och Dercum
Förbundet verkar för att varje patient ska få sin diagnos och en optimal individanpassad vård som är lika, oavsett var du bor i Sverige eller vilket kön du har. Finns inte vården tillgänglig inom landstinget/regionen, bör den upphandlas från privata aktörer inom Sverige alternativt EU.

Lymf Sverige kräver att landsting/regioner samarbetar och tillsammans med Försäkringskassan ser till att varje patient får ett värdigt liv och ett fortsatt aktivt arbetsliv.

Mer information
Allt om Lipödem (alltomlipodem.se)

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.