Nyheter

Dags att motionera – senast 31 januari

Datum: 2023-12-06 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 12:02

Bild: Ordförandeklubba på möteshandlingar

Motioner till förbundsårsmötet – en möjlighet för medlemmar att påverka verksamheten!
Lördagen den 20 april 2024 är det förbundsårsmöte i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Fram till den 31 januari 2024, kan medlemmarna skicka in motioner till årsmötet. Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ, så här finns en chans att påverka.

Varför motionera?
Genom att motionera kan föreningen föreslå att förbundet ska ägna särskild uppmärksamhet åt en viss fråga eller arbetsuppgift, och på så vis vara mer delaktig vid inriktningen av Sällsynta diagnosers verksamhet. Vad brinner du för som Riksförbundet inte arbetar med idag?

Hur motionerar man?
Gör så här när du/ni skriver en motion:
• Börja med en kort bakgrundsbeskrivning och förklara varför frågan, som tas upp i motionen, är angelägen att åtgärda.
• Formulera sedan ett konkret förslag, eller flera, om vad som föreslås att förbundet ska göra.
Underteckna med förening, namn och datum.
Motionen kan antingen mejlas, inscannad med underskrift, eller skickas med vanlig post till förbundskansliet.
När motionen lämnats in till förbundskansliet, skickas en bekräftelse om att den är mottagen.

Vad händer sen?
Det är sedan förbundsstyrelsens uppgift att föreslå för årsmötet hur motionsförslagen ska hanteras. Det gör styrelsen genom att kommentera/ besvara frågan som motionären tagit upp.

Därefter tar årsmötet beslut om hur motionen ska hanteras.

Vem får motionera?
Är du medlem i en av Riksförbundets medlemsföreningar eller -nätverk, ska du ta kontakt med föreningens/nätverkets styrelse, som sedan sänder motionen till Riksförbundet. Är du medlem i Fria gruppen sänder du din motion direkt till Riksförbundet enligt information ovan.

Välkommen att skicka in motion till förbundskansliet, senast den 31 januari 2024!

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.