Nyheter

Nu startar Sällsynt mitt i livets fysiska samtalsträffar

Datum: 2022-10-04 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 15:04

Logo för Sällsynt mitt i livet SMIL

I Umeå, Linköping och Stockholm träffas små grupper av frivilliga testpiloter. Denna gång blir det fysiska träffar, och inte digitala som det har varit under pandemin. Det gör att de här träffarna nu blir extra intressanta.

Deltagarna är personer som själva lever med sällsynta hälsotillstånd och befinner sig mitt i livet. I sex tematräffar kommer de att samtala om ämnen som medlemmar har varit med att ta fram. Ämnen om livets dilemman av att vara just sällsynt.

Delar erfarenheter och tankar
Samtalsledare från Studieförbundet Vuxenskolan leder samtalen och säkerställer att alla kommer till tals och att det fungerar som planerat. Deltagarna delar erfarenheter och tankar med varandra, och det brukar bli både igenkänning, skratt och en och annan tår.

Träffarna avrundas med en sjunde träff för bara reflektion och utvärdering, och då får vi veta vad deltagarna tycker. Vad har varit bra och vad kan vi behöva ändra på. Det är så spännande!

På SMIL-bloggen kan du följa projektet, om du vill läsa mer.

Bild, visar flera händer lagda ovanpå varandra

Foto: Hannah Busing från Unsplash

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.