Nyheter

”Nu lanserar Riksförbundet Sällsynta diagnoser sin patientföreträdarutbildning – för en stärkt sällsynt röst”

Datum: 2023-05-16 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 15:53

Bild, patientföreträdarutbildning

Sjukvården är under ständig utveckling och allt fler aktörer är redo att samarbeta med patienter och diagnosföreningar. Det gör att morgondagens hälso- och sjukvård blir redo att möta de verkliga behoven.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser lanserar nu en digital patientföreträdarutbildning. Utbildningen är öppen för alla som vill vara med och forma framtidens vård – med ett starkare patientperspektiv och en ökad kunskap om de sällsynta frågorna.

Det finns ett stort behov av patientföreträdare med kunskap och kompetens som kan representera inte bara sig själva, utan även medlemmarna i sin förening eller organisation. Efterfrågan av patientens perspektiv växer och det är personer som själva lever med sällsynta hälsotillstånd och deras anhöriga, som bär den viktiga kunskapen om det sällsynta.

Genom att öka förutsättningarna för ett bra samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, beslutsfattare och patientföreträdare kan vi tillsammans förbättra vården och öka kunskapen om det sällsynta.

Utbildningen ger kunskap och verktyg i rollen som patientföreträdare och hur man kan vara med och engagera sig.

Vi välkomnar och hoppas att ännu fler beslutsfattare, myndigheter och vårdaktörer bjuder in patientföreträdare till dialog och samarbete.

Patientföreträdarutbildningen är gratis och nås via länken nedan:
Digital utbildning för patientföreträdare: Sällsynta diagnoser (sallsyntadiagnoser.se)

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.