Nyheter

Inbjudan till infomöte: Tillsammans för bättre hälsa, fler sätt att engagera sig som patientföreträdare

Datum: 2021-10-06 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 16:10

Teckning, Team Work

Engagemang i hälso- och sjukvårdsfrågor kan ske på många olika sätt. Att vara medlem i en patientorganisation kan leda vidare till många uppdrag och samarbeten.

Detta är utgångspunkten för informationsmötet:

Tillsammans för bättre hälsa
– Hur kan patientföreträdare stärka den svenska innovationskraften?
Tid: Torsdag 21 oktober kl 17.00-18.00
Mötesform: Distansmöte via Zoom
Ansvarig: Stephanie Juran, Sällsynta diagnosers kansli

Svensk life science ska bygga på samverkan och samskapande. Utan dem som måste befinna sig i vården landar man lätt fel och den effekt man vill se kan vara svår att åstadkomma.

Under en timme gav Riksförbundet Sällsynta diagnoser, tillsammans med Swelife och Medtech4Health, deltagarna en möjlighet att se fler sätt att engagera sig på!

Program
• Introduktion
• Innovations-ekosystemet
• SIPar med hälsa i fokus
1. Medtech4Health
2. Swelife
• Hur kan vi samarbeta?
1. Inspiration från ett innovationsprojekt – användarmedverkan
• Utlysningar
1. Kompetensförstärkning i småföretag
2. Samverkansutlysningen
3. Innovatörer i Vård och omsorg
4. Kompetensutveckling
• Strategiska projekt
1. EUPATI

Du är välkommen att anmäla dig, genom att fylla i formuläret längst ned på denna sida.

Kontakt
Har du frågor kring webbinariet, kan du kontakta Stephanie Juran, projektledare och utredare på Riksförbundet Sällsynta diagnoser.
E-post: stephanie.juran@sallsyntadiagnoser.se

Bild: GraphicMama-team, Team Work, från Pixabay

Anmälan
MÖTET ÄR GENOMFÖRT

 

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.