Nyheter

Att lära från varandra – välkommen till inspirerande möte om sällsynthet i Norden

Datum: 2021-03-12 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 11:33

Logo för Nordic Rare Disease Summit

Digitalt möte på engelska 12-13 april 2021

The Nordic Rare Disease Summit är ett digitalt möte där Sällsynta diagnosers ordförande Maria Montefusco, tillsammans med ledande experter inom den sällsynta världen i Norden, kommer att medverka. Syftet är att diskutera hur vi får snabbare tillgång till rätt diagnos och innovativa behandlingar för sällsynta hälsotillstånd. Mötet handlar också om hur vi kan stärka personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Vid mötet kommer en gemensam ”vägkarta” (”roadmap”) att presenteras. Den ska visa vägen till en bättre framtid för alla som lever med ett sällsynt hälsotillstånd i de nordiska länderna.

Missa inte detta tillfälle att höra det senaste från viktiga representanter för sällsynta diagnosföreningar, kliniker, forskare, politiker och andra beslutsfattare i Norden!

För mer information om detta toppmöte, som arrangeras av läkemedelsföretaget Takeda tillsammans med vår danska systerorganisation Sjaeldnediagnoser, klicka här.

Anmälan
För att delta som intresserad privatperson eller företrädare för en patientorganisation, anmäl dig kostnadsfritt här.

Representerar du ett företag, vården eller annan samhällsaktör, finner du mer information om anmälan via Takedas hemsida.

Kontaktperson för professionen och beslutsfattare är Charlotte-Engel.Moller@takeda.com

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.