Opsoklonus-Myoklonus syndrom

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp. Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i…

Läs mer >>

Osteogenesis imperfecta (OI)

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp. Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i…

Läs mer >>

Odiagnostiserade hjärnsjukdomar

Willefondens Föräldragrupp – nätverk för föräldrar till barn och ungdomar med odiagnostiserade…

Läs mer >>

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.