Nyheter

Bild på framsidan av Vårdanalys rapport "Lag utan genomslag – Utvärdering av patientlagen 2014–2017"

Patientlag utan genomslag

Skrivet den: 15 mars, 2017 11:50 av Sällsynta diagnoser

Patientens ställning har inte stärkts sedan patientlagen infördes. Det framkommer av en rapport från Vårdanalys.

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet var att stärka och tydliggöra patientens ställning. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har följt upp införandet och effekterna av patientlagen. Den 15 mars publicerade Vårdanalys slutrapporten ”Lag utan genomslag – Utvärdering av patientlagen 2014–2017”.

Sammantaget visar rapporten att patientens ställning inte har stärkts sedan patientlagen infördes.

Logotype för Handikappförbundens projekt Opratat, tidigare kallat Det outsagda

Efterlysning! Håll inte tyst om det opratade

Skrivet den: 13 mars, 2017 11:06 av Sällsynta diagnoser

Handikappförbundens projekt "Det outsagda mellan barn och föräldrar" efterlyser berättelser från vuxna om vad som gör det lättare att prata med varandra i familjen om svåra saker, i familjer med barn som har funktionsnedsättning. Det är viktigt att röster från området sällsynta diagnoser kommer till tals i detta sammanhang.

Nu byter projektet namn till "Opratat" och efterlyser berättelser från vuxna. Du som har erfarenheter som är intressanta för projektet, ta tillfället i akt att berätta!

Bild som symboliserar enkäter via webben (från Novus)

Vår medlemsundersökning ger vården sällsynt lågt betyg

Skrivet den: 28 februari, 2017 11:11 av Sällsynta diagnoser

Idag, 28 februari, är det Sällsynta dagen, en dag med fokus på sällsynta diagnoser. Syftet är att uppmärksamma de omfattande svårigheter som är förenade med att leva med en sällsynt diagnos.

Dagen till ära presenterar vi resultaten från Sällsynta diagnosers medlemsundersökning, som visar på oacceptabla brister i vården för personer som har sällsynta diagnoser. Vi sammanfattar och kommenterar undersökningsresultaten. Tack alla ni som tagit er tid att svara!

Kalender

 • Förbundsårsmöte 2017, Stockholm

  april 22, 10:00

  Lördagen den 22 april 2017 anordnas Sällsynta diagnosers ordinarie förbundsårsmöte. Möteskallelse skickas…

 • Seminariedag om sällsynta diagnoser, Kalmar

  maj 3, 13:00

  Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD) i Sydöstra sjukvårdsregionen, CSD Sydöst, ordnar en…

 • Höstmöte, Stockholm

  oktober 14, 12:00

  Varje år, i oktober, ordnar Riksförbundet Sällsynta diagnoser ett höstmöte för medlemsföreningarna….

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.