Wolfram syndrom (DIDMOAD)

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp.

Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i Riksförbundet Sällsynta diagnosers fria grupp, för diagnosbärare som inte har en förening för diagnosen, samt deras närstående.

Kontakt: info@sallsyntadiagnoser.se

Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen
Wolframs syndrom (DIDMOAD) är en sjukdom i nervsystemet som ger upphov till flerfunktionshinder, med bland annat diabetes och synskador. Därtill förekommer hörselnedsättningar och rörelsehinder.

Förkortningen DIDMOAD står för:
Diabetes Insipidus (En ytterst sällsynt ämnesomsättningsrubbning som medför utsöndring av stora mängder lätt urin och ständig törst)
Diabetes Mellitus (”vanlig” diabetes)
– Optisk Atrofi (synnervsförtvining)
Dövhet

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.