Nefrogen diabetes insipidus

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp.

Förening saknas. Diagnosen ingår i Riksförbundet Sällsynta diagnosers fria grupp, för diagnosbärare som inte har en förening för diagnosen, samt deras närstående.

Kontakt: info@sallsyntadiagnoser.se

Kortfattad beskrivning av diagnosen
Diabetes insipidus beror på brist på hormonet vasopressin (AVP) som också kallas antidiuretiskt hormon (ADH). Diabetes insipidus kan emellertid även bero på en okänslighet för AVP i njuren. Detta tillstånd kallas nefrogen diabetes insipidus. Det är en sjukdom där en defekt i njurarnas tubuli (ett rörsystem i njurarna) orsakar en person att producera en stor mängd urin. Det beror på att de tubuli som reglerar att vatten kan avlägsnas från kroppen eller återabsorberas är förstörda.

Nefrogen diabetes insipidus är sällsynt.

Mer information
Sjukdomarna.se

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.