Indolent systemisk mastocytos

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp.

Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i Riksförbundet Sällsynta diagnosers fria grupp, för diagnosbärare som inte har en förening för diagnosen, samt deras närstående.

Kontakt: info@sallsyntadiagnoser.se

Kortfattad beskrivning av diagnosen
Mastocytos är en blodsjukdom (hematologisk sjukdom) som ingår i gruppen myeloproliferativa sjukdomar (myelos = ”benmärg”, proliferativ = ”som ökar”). Den orsakas av ökad tillväxt och ansamling av mastceller (en form av vita blodkroppar) i ett eller flera organ.

Förekomst
Enligt internationella studier insjuknar varje år uppskattningsvis 2 personer i mastocytos per miljon invånare. Hälften av dem är barn. Det innebär att cirka 10 vuxna och 10 barn får diagnosen i Sverige varje år.

Mer information
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.