Riktlinjer avseende integritet

 1. AllmÀnt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Riksförbundet SĂ€llsynta diagnoser, Box 1386, 172 27 Sundbyberg samlar in, anvĂ€nder och lagrar dina personuppgifter.
1.1 Integritetspolicyn gĂ€ller dĂ„ RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER tillhandahĂ„ller tjĂ€nster i anslutning till din anmĂ€lan till oss och besök pĂ„ webbplats.
1.2 Du ska alltid kunna kÀnna dig trygg nÀr du lÀmnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi sÀkerstÀller att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gÀllande personuppgiftslagstiftning.

 1. Personuppgiftsansvarig

RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER Ă€r personuppgiftsansvarig för hur RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER behandlar dina personuppgifter och ansvarar för att sĂ„dan behandling sker i enlighet med tillĂ€mplig lagstiftning.

 

 1. NĂ€r behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vÄr webbplats, ta del av vÄra tjÀnster eller information mÄste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER samlar in och behandlar personuppgifter om dig nĂ€r du vĂ€ljer att stödja oss. Informationen som samlas in frĂ„n dig behövs för att RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER ska kunna verkstĂ€lla dina önskemĂ„l om gĂ„vor.

 

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som vÀljer att ge oss stöd gÀller följande kring insamling av personuppgifter
Insamlade uppgifter

 • E-postadress
 • Postnummer
 • Adress
 • Ort
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer/mobilnummer
 • VĂ€rdet av gĂ„van

 

Besöker webbplatser

 • IP-adress och information om din anvĂ€ndning av sallsyntadiagnoser.se enligt cookies text. >>lĂ€nk
 1. 5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som Àr besökare pÄ sallsyntadiagnoser.se

RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER behandlar dina personuppgifter för olika Ă€ndamĂ„l. Huvudsakligen behandlar RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra vĂ„ra förpliktelser gentemot dig som gĂ„vogivare och besökare pĂ„ vĂ„r webbplats.
 • Återkoppla kring hur vi anvĂ€nder insamlade medel.

 

 1. Grunderna för vÄr behandling av dina personuppgifter

6.1 RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER behandlar inte kĂ€nsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvĂ€gning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvĂ€gning.

 

6.2 I vissa fall kan RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER ha en rĂ€ttslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gĂ€ller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 1. SammanstÀllning av vÄr personuppgiftsbehandling
ÄndamĂ„l   RĂ€ttslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att försÀkra oss om att lagkrav efterlevs, sÄsom bokföringslagen RÀttslig förpliktelse
 • Namn, adress, telefonnummer
  samt e-post
 • Geografisk information
SÄ lÀnge vi Àr skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillÀmplig lag
För att kommunicera kring bestÀllda/utförda uppdrag genom post, e-post IntresseavvÀgning
 • Namn, adress, telefonnummer
  samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress,  logginformation
SÄ lÀnge vi har rÀtt att lagra dessa uppgifter enligt ditt godkÀnnande.

 

 1. Profilering

8.1 RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER gör ingen profilering utifrĂ„n dina personuppgifter.
Profilering innebÀr att man skapar erbjudanden, eller riktar information utifrÄn vem/vad en person Àr och gör.

 

 1. Hur lÀnge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast sĂ„ lĂ€nge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de Ă€ndamĂ„l som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER kan komma att spara uppgifterna lĂ€ngre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER rĂ€ttsliga intressen, t.ex. om det pĂ„gĂ„r en juridisk process.

 1. Vem lÀmnar vi ut personuppgifter till?

10.1 RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER lĂ€mnar inte ut dina uppgifter till tredje part,
med undantag av tillfÀllen nÀr det motiveras av rent praktiska skÀl, som att kunna distribuera föreningsmaterial med hjÀlp av ett tryckeri.

 

10.2 Personuppgifter kan vidare komma att lĂ€mnas ut av RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER som det Ă€r nödvĂ€ndigt för att följa gĂ€llande lagkrav eller krav frĂ„n myndigheter, för att tillvarata RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSERs rĂ€ttsliga intressen eller för att upptĂ€cka, förebygga eller uppmĂ€rksamma bedrĂ€gerier och andra sĂ€kerhets- eller tekniska problem.
10.3 RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

 

NÀr dina personuppgifter delas med ett personuppgiftsbitrÀde sker det med stöd av samma legala grund som vi har samlat in din information, t.ex. för att uppfylla vÄra Ätaganden enligt avtalet. Vi har avtal med alla personuppgiftsbitrÀden för att garantera sÀkerheten.

 

 1. Ändring av integritetspolicy

11.1 RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER har rĂ€tt att nĂ€r som helst Ă€ndra Integritetspolicyn. RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER kommer att med rimligt varsel underrĂ€tta dig vid Ă€ndringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar Ă€ndringarna har du rĂ€tt att sĂ€ga upp avtalet med RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER innan den Ă€ndrade Integritetspolicyn trĂ€der ikraft.

 

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna kĂ€nna dig trygg nĂ€r du lĂ€mnar dina personuppgifter till oss. RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER har dĂ€rför vidtagit de sĂ€kerhetsĂ„tgĂ€rder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig Ă„tkomst, förĂ€ndring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om gĂ„vogivare samt medlemmar i en databas som Ă€r skyddad genom behörighetsstyrning och brandvĂ€gg.

 

 1. Dina rÀttigheter

13.1 RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gĂ€llande lagstiftning.

13.2 RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER kommer pĂ„ din begĂ€ran eller pĂ„ eget initiativ att rĂ€tta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptĂ€cks vara felaktiga, ofullstĂ€ndiga eller missvisande.

13.3 Du har rÀtt att begÀra

 1. TillgÄng till dina personuppgifter. Det innebÀr att du har rÀtt att begÀra ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har Àven rÀtt att fÄ en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rÀtt att en gÄng per kalenderÄr, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhÄlla ett registerutdrag frÄn om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ÀndamÄlen med behandlingen.
 2. RÀttelse av dina personuppgifter. Vi kommer pÄ din begÀran att sÄ snabbt som möjligt rÀtta de felaktiga eller ofullstÀndiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebÀr att du har rÀtt att begÀra att dina personuppgifter tas bort om de inte lÀngre Àr nödvÀndiga för det ÀndamÄl de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav pÄ att vi inte omedelbart fÄr radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer dÄ att avsluta den behandling som görs för andra ÀndamÄl Àn att följa lagstiftningen.

 

13.4 Du har rÀtt till dataportabilitet. Det innebÀr en rÀtt att under vissa förutsÀttningar fÄ ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmÀnt anvÀnt och maskinlÀsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
13.5 Du har rÀtt att invÀnda mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvÀgning. Om du invÀnder mot sÄdan behandling kommer vi enbart att fortsÀtta behandlingen om det finns berÀttigade skÀl till behandlingen som vÀger tyngre Àn dina intressen.

13.8 Du har rÀtt att inge eventuella klagomÄl angÄende behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

 1. Cookies

NÀr du besöker vÄr hemsida anvÀnder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vÄr cookiepolicy.

 1. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har nÄgra frÄgor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begÀra ett registerutdrag. VÄr kontaktinformation hittar du nedan.

 

Riksförbundet SÀllsynta diagnoser
Box 1386
172 27 Sundbyberg
info@sallsyntadiagnoser.se
072-722 18 34

 

Om cookies

Vi anvÀnder oss av kakor för bÀttre upplevelse. LÀs mer.

Translate »