Wilsons sjukdom

Wilsonföreningen Sverige

Hemsida

Kontaktperson: Roger Oskarsson
E-post: rogerzoskarsson@hotmail.com

Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen
Wilsons sjukdom beror på en avvikelse i koppar-utsöndringen. Avvikelsen gör att koppar lagras i kroppen. När man har Wilsons sjukdom utsöndras inte koppar som det ska, utan lagras i levercellerna.

Leversymtomen varierar från lätt avvikande funktion, till kronisk leversjukdom eller akut leverinflammation med gulsot. Koppar som läcker ut ur levern kan ansamlas i hjärnan och ge neurologiska symtom som stelhet i kroppen, stel mimik, tal-, skriv- och gångsvårigheter, skakningar, svårighet att samordna rörelser, ofrivilliga rörelser och kramper. Många får också problem med att tugga och svälja.

Psykiska symtom kan vara alltifrån personlighetsstörning, koncentrations- och minnesproblem till ångest, depression och psykos.

Förekomst
Det är okänt exakt hur många personer i Sverige som har Wilsons sjukdom, men det rör sig om ett 50-tal.

Att leva med diagnosen
Alla som har Wilsons sjukdom måste behandlas med läkemedel hela livet, oavsett om de har symtom eller inte. Uppehåll med medicineringen resulterar i att symtomen kommer tillbaka efter varierande lång tid (någon månad till något år). Behandlingen består av olika typer av kopparbindare som tas tills sjukdomen är under kontroll. Därefter används zink som underhållsbehandling. I övrigt är behandlingen individuell och beror på symtomen.

Mer information
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.