Trombotisk trombocytopen Purpura (TTP)

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp.

Förening saknas. Diagnosen ingår i Riksförbundet Sällsynta diagnosers fria grupp, för diagnosbärare som inte har en förening för diagnosen, samt deras närstående.

Kontakt: info@sallsyntadiagnoser.se

Kortfattad beskrivning av diagnosen
Trombotisk trombocytopen purpura (TTP) är brist på trombocyter (blodplättar), ett tillstånd som ger ökad blödningsbenägenhet.

TTP är ett akut livshotande tillstånd, en blodsjukdom som är antingen ärftlig eller förvärvad. Den förvärvade formen är autoimmun och orsakas av cirkulerande autoantikroppar (antikroppar mot kroppsegna ämnen) som sänker aktiviteten hos enzymet ADAMTS13 eller avlägsnar enzymet från blodcirkulationen. Detta leder till att det bildas ett flertal blodproppar längs kärlväggarna i de minsta kärlen (kapillärerna). Blodpropparna påverkar blodflödet vilket ger allvarliga symtom.

Förekomst
I den förvärvade formen av TTP beräknas internationellt att det årligen insjuknar drygt två personer per en miljon invånare.

Mer information
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd
Sjukdomarna.se

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.