Spinal Muskelatrofi typ 3 (SMA III)

Diagnosen ingÄr i SÀllsynta diagnosers fria grupp.

Diagnosförening saknas. Diagnosen ingÄr i Riksförbundet SÀllsynta diagnosers fria grupp, för diagnosbÀrare som inte har en förening för diagnosen, samt deras nÀrstÄende.

Kontakt: info@sallsyntadiagnoser.se

Kortfattad beskrivning av diagnosen
Spinala muskelatrofier (SMA) Àr en grupp Àrftliga sjukdomar, dÀr motoriska nervceller i mellanhjÀrnan, förlÀngda mÀrgen och ryggmÀrgen bryts ned. Nedbrytningen leder till muskelsvaghet och muskelförtvining (atrofi). SMA förekommer i olika svÄrighetsgrader, men oftast Àr symtomen likartade inom samma familj. Generellt kan sÀgas att ju tidigare symtomen visar sig, desto svÄrare blir de. En lindrigare form hos ungdomar och vuxna, Àr SMA III (Kugelberg-Welanders sjukdom).

Förekomst
SMA III finns sannolikt hos totalt 2-3 person per 100 000.

Mer information
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sÀllsynta hÀlsotillstÄnd

Om cookies

Vi anvÀnder oss av kakor för bÀttre upplevelse. LÀs mer.

Translate »