Pulmonell arteriell hypertension (PAH)

PAH Sverige

Hemsida

Kontaktperson
Patrik Hassel
073-944 20 49
E-post: patrik@pah-sverige.se

Kortfattad beskrivning av diagnosen
Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH) är en sällsynt, aggressiv och allvarlig lungsjukdom som drabbar både män och kvinnor, oavsett ålder och etnisk bakgrund. Sjukdomen uppstår som följd av en förändring i lungornas blodkärl som gör det svårare för blodet att syresättas. Symtom i form av trötthet, orkeslöshet, bröstsmärtor är vaga och därför feldiagnosticeras sjukdomen ofta. Tidig diagnos räddar liv och sedan 20 år tillbaka finns bromsmediciner. I svåra fall är lungtransplantation en sista chans för överlevnad.

Förekomst
Sedan 2009 finns ett nationellt register över vuxna med diagnosen PAH. Vid utgången av 2013 var antalet patienter i PAH-registret ca 600.

Mer information
Socialstyrelsens kunskapsdatabas Ovanliga diagnoser

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.