Primärt antifosfolipidsyndrom (APS)

Förening finns ej

Meddelanden skickas via Sällsynta diagnosers kansli, info@sallsyntadiagnoser.se

Kortfattat om diagnosen

Antifosfolipid syndrom innebär att man har antikroppar mot ett viktigt ämne i kroppen som heter kardiolipin. Antikropparna signalerar till kroppens försvarsceller att angripa kardiolipinet. Detta ger blodförändringar som bland annat ökar risken för upprepade missfall och blodproppar i ben eller lungor.

Tillgänglig information:

Sw. wikipedia: Antifosfolipidsyndrom

About.com: Rare Diseases, Primary Antiphospholipid Syndrome


Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.