Klippel Feils syndrom

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp.

Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i Riksförbundet Sällsynta diagnosers fria grupp, för diagnosbärare som inte har en förening för diagnosen, samt deras närstående.

Kontakt: info@sallsyntadiagnoser.se

Kortfattad beskrivning av diagnosen
Klippel-Feils syndrom tillhör gruppen medfödda missbildningar av övre delen av ryggraden. Vid syndromet är två eller flera kotor i halsryggen sammansmälta, ibland i kombination med missbildningar i andra organ. Vanligen är andra och tredje halskotorna (C2-C3) missbildade.

Förekomst
Internationellt anges att 2-3 av 100 000 barn föds med Klippel-Feils syndrom. I Sverige föds uppskattningsvis 2-3 barn per år med syndromet.

Mer information
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.