Kallmans syndrom

Stödföreningen Hypophysis
Stödföreningen Hypophysis har lagt ned verksamheten

Hemsida

E-post info@hypofysis.se

Kallmans syndrom (KS)

Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen
Kallmans syndrom (KS) är en ovanlig hormonell sjukdom med utebliven pubertet som ett utmärkande tecken. Total avsaknad av luktsinne (anosmi) tillsammans med hypogonadotrop hypogonadism, HH (en defekt i hypofys/hypothalamus) är definitionen på sjukdomen. Även symtom som synstörningar, hörselskador, kluven gom- eller läppspalt eller lättare kranial missbildning kan förekomma.

Förekomst
Antalet födda med Kallmanns syndrom (KS) beräknas vara 1 av

10 000 män och 1 av 50 000 kvinnor. Det innebär att i Sverige finns cirka 450 män och 90 kvinnor med KS.

Informationsmaterial
Stödföreningen Hypophysis
THE HYPOHH HOME PAGE

Mer information
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.