Idiopatisk Intrakraniell hypertension (IIH)

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp.

Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i Riksförbundet Sällsynta diagnosers fria grupp, för diagnosbärare som inte har en förening för diagnosen, samt deras närstående.

Kontaktperson:
Elin Gidmo
elin.gidmo@gmail.com

Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen
Diagnosen går under 3 olika namn:

  • Idiopatisk Intrakraniell hypertension (IIH)
  • IIH Benign intracranial hypertension
  • BIH Pseudotumor cerebri: PTC

Idiopatisk intrakraniell hypertension (IIH), dvs intra­kraniell tryckstegring utan känd bakomliggande orsak, är en ovanlig sjukdom.
Andra benämningar på sjukdomen är benign intrakraniell hypertension och pseudotumor cerebri. Symtomen efterliknar de hos en hjärntumör. Det ökade intrakraniella trycket kan orsaka svullnad i synnerven och leda till synförlust/blindhet.

Att leva med diagnosen – hur påverkas vardagen
Sjukdomen påverkar kraftigt individens livssitua­tion med frekventa sjukvårdskontakter, försämrad livskvalitet och risk för bestående besvär som kronisk huvudvärk och synpåverkan.

Förekomst
Incidensen i den vuxna befolkningen är ca 1–2/100 000 invånare/år

Mer information
Informationsmaterial om IIH:
Läkartidningen (PDF)

Stöd- och diskussionssidor:
Globalt
Sverige

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.