Hypofysinsufficiens

Stödföreningen Hypophysis
Stödföreningen Hypophysis har lagt ned verksamheten
Hemsida

E-post info@hypofysis.se

Hypofysinsufficiens

Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen
Hypofysinsufficiens/otillräcklig hypofysfunktion betyder att hypofysen inte fungerar som den ska, det vill säga att man har otillräcklig hypofysfunktion. Hypofysinsufficiens och kraniofaryngeom är de diagnoser som barn oftast får. Hypofysinsufficiens kan antingen bero på en medfödd fosterskada eller så kan det uppstå en skada på grund av syrebrist eller tryck vid en komplicerad förlossning. Symtomen kan upptäckas direkt efter födseln eller senare under uppväxten.

Föreningens verksamhet
Stödföreningen Hypophysis är en stödförening för personer med udda hormonella sjukdomar och deras anhöriga. Genom föreningen kan du få kontakt med andra som har samma ovanliga hypofys-, binjurebarks- eller äggstockssjukdom. Hypophysis har i dag nästan 400 medlemmar, bosatta över hela landet. Hypophysis målsättning är att ge stöd och råd före och efter diagnos av sjukdom. Föreningen vill vara ett stöd i både vardags- och arbetslivet. Ett annat mål är att sprida kunskap om hormonella sjukdomar. Föreningens medlemsblad Aktuellt Hormonellt kommer ut fyra gånger per år.

Informationsmaterial
Stödföreningen Hypophysis

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.