Huntingtons sjukdom

Riksförbundet Huntingtons sjukdom (RHS)

Hemsida

Facebook

Kontakt
info@huntington.se

Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen
Huntingtons sjukdom är en ärftlig, fortskridande neurologisk och neuropsykiatrisk sjukdom som beror på störd funktion av nervceller i hjärnan. Sjukdomen leder till en kombination av neurologiska, motoriska, kognitiva och psykiatriska symtom.

Symtomen och deras svårighetsgrad varierar mellan olika personer, liksom förloppet. Rörelseförmågan påverkas, liksom förmågan att förstå och hantera information. Även beteende och personlighet förändras. Vanligtvis visar sig symtomen mellan 30 och 50 års ålder, men kan ibland visa sig före 20 års ålder (juvenil form). Försämring sker sedan gradvis och sjukdomen delas grovt in i olika faser utifrån sjukdomens utveckling. Den genomsnittliga överlevnaden efter insjuknandet är 20-25 år, men variationen är stor.

Förekomst
Huntingtons sjukdom finns hos mellan 6 och 12 personer per 100 000. Uppskattningsvis finns cirka 1 000 personer med sjukdomen i Sverige.

Mer information
Socialstyrelsens kunskapsdatabas Ovanliga diagnoser
CSD i samverkan

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »