Feokromocytom

Stödföreningen Hypophysis
Stödföreningen Hypophysis har lagt ned verksamheten

Hemsida

E-post info@hypofysis.se

Feokromocytom (binjuretumörer)

Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen
Feokromocytom är en sällsynt tumör som utgår från binjuremärgens celler. Tumören medför en ökad hormonproduktion i binjuremärgen. Benämningen feokromocotym kommer från grekiskans phaios (= grå, chroma = färg och kytos = cell). Feokromocytomen är vanligen godartade, men cirka tio procent är elakartade och kan ge upphov till dottertumörer (metastaser). Tumören medför att redan en mindre kroppsansträngning, kyla eller sinnesrörelse ger upphov till en stor hormonproduktion.

Förekomst
Feokromocytom upptäcks årligen hos cirka två personer per en miljon invånare.

Föreningens verksamhet
Stödföreningen Hypophysis är en stödförening för personer med udda hormonella sjukdomar och deras anhöriga. Genom föreningen kan du få kontakt med andra som har samma ovanliga hypofys-, binjurebarks- eller äggstockssjukdom. Hypophysis har i dag nästan 400 medlemmar, bosatta över hela landet. Hypophysis målsättning är att ge stöd och råd före och efter diagnos av sjukdom. Föreningen vill vara ett stöd i både vardags- och arbetslivet. Ett annat mål är att sprida kunskap om hormonella sjukdomar. Föreningens medlemsblad Aktuellt Hormonellt kommer ut fyra gånger per år.

Informationsmaterial
Stödföreningen Hypophysis

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.