Dysmeli

Svensk Dysmeliförening

Hemsida

Facebook

Kontaktperson: Stig Jandrén, Rökvarnsvägen 25, 762 93 Rimbo

Tel 08-20 94 35
E-post dys@dysmeli.se

Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen
Dysmeli kan beskrivas som avsaknad av arm, ben eller del därav. På grekiska betyder ”dys” onormal och ”meli” betyder lem; således ”onormal lem”. Dysmeli är en medfödd skada, reduktionsmissbildning, på en eller flera extremiteter. Reduktionsmissbildning innebär att delar av arm eller ben saknas.
Dysmeliskadorna delas in i två typer:
– transversella (”på tvären”)
– longitudinella (”på längden”)
Den transversella är en rak, amputationsliknande skada. Den longitudinella är en längsgående skada. Det kan exempelvis saknas ett längsgående ben, men det finns andra ben kvar vid sidan av eller nedanför. Orsaken till dysmeliskadan är oftast okänd. Sannolikt är orsakerna mångskiftande.

Förekomst
Förekomsten av dysmeli är i stort sett konstant. Årligen föds ett 60-tal barn i Sverige med dysmeli. Av dessa har ett 15-tal endast lätta finger- eller tåskador. De övriga har skador på hand eller fot och uppåt. Man räknar generellt med att två tredjedelar av skadorna drabbar armar och en tredjedel ben.

Att leva med diagnosen
En del av dysmelibarnen använder arm- eller benproteser. Andra genomgår operationer för att skapa ett användbart grepp. Men en stor del av de dysmeliskadade väljer bort hjälpmedel. Det har inte konstaterats något samband mellan dysmeli och neurologiska eller intellektuella skador.

Informationsmaterial
– Svensk Dysmeliförening har gett ut broschyr och video

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.